MAS Dolní Morava - náměty projektů

Vážená paní, vážený pane,

Místní akční skupina Dolní Morava z.s. zpracovává pro následující programovací období 2014 - 2020 Integrovanou strategie rozvoje území. Tento jednoduchý formulář slouží ke sběru námětů projektů, které budou následně zapracovány do strategie a věříme, že společnými silami na ně dokážeme získat dostatečné množství finanční alokace z operačních programů. Získané informace a data budou využity pouze pro zpracování strategického dokumentu a nebudou zveřejňovány a poskytovány třetím stranám.


Děkujeme za Vaši spolupráci

Ing. Josef Smetana
předseda
Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image