แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น (Fast Line Follower Contest 2018)

- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
- ผู้ควบคุมทีมจำนวน 1 คน ผู้เข้าแข่งขัน 2 คน
- ไม่อนุญาตให้ทีมผู้เข้าแข่งขัน ที่มีผู้เข้าแข่งขันเพียง 1 คน เข้าร่วมการแข่งขัน
- ผู้ควบคุมทีมต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
- ผู้ควบคุมทีม สามารถควบคุมดูแลทีมได้มากกว่า 1 ทีม
- สมัครแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน (รายชื่อจะถูกนำไปพิมพ์เกียรติบัติ)
- รายชื่อจะแสดงหลังสมัครแล้วประมาณ 5 นาที

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image

  ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 1

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image

  ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 2

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image

  ผู้ควบคุมทีมแข่งขัน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question