Associar-se a Un entre tants

Segurament ja us heu registrat gratuïtament com a membre de la Xarxa Col·laborativa d'Experiències TIC per a l'Ensenyament en Valencià www.1entretants.ning.com, però empleneu aquest formulari si voleu ser soci de l'Associació Un entre tants, ja que ser membre i ser soci no és el mateix.

El fet d'associar-se comporta avantatges en totes les activitats realitzades per 1entretants durant un any, així com el dret d'assistència a les assemblees, la col·laboració i el manteniment d'aquesta associació sense ànim de lucre.

El procés d'associació es completarà quan es faça efectiu en anotació bancària el pagament de la quota anual (20 €) mitjançant transferència al compte de Caixa Popular (IBAN ES75 3159 0015 8022 2817 9822) amb el concepte NOM COGNOMS QUOTA. Guardeu el justificant de la transferència.

Les dades personals registrades serviran únicament per finalitats administratives i per establir la comunicació necessària entre soci i associació. El seu tractament se sotmet a les previsions de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades personals podeu adreçar-vos a 1entretants@gmail.com

  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.
  Aquesta pregunta és obligatòria.