Alternatywna Akademia Tańca 2018 - stypendium pełne

Stypendium pełne
Aplikacje na rok 2018 należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza Google.
Jedna osoba może złożyć tylko jedną aplikację.
Pola aktywne należy uzupełnić jednolitym tekstem (CV oraz list motywacyjny), z zachowaniem podziału na paragrafy.
Wypełnienie wszystkich pół w formularzu aplikacyjnym jest obowiązkowe.
Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o stypendium.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question