สำรวจข้อมูลทำ SWOT
การสำรวจความคิดเห็น เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ -๒๕๖๙
ข้อมูลทั่วไป
๑. ส่วนงาน
๒. สถานภาพผู้ตอบข้อมูล
Clear selection
๓. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy