Ankieta dla rodziców dot. działań wychowawczych w SP 88 w Warszawie
Ankieta ewaluacyjna dla rodziców dotycząca skuteczności działań wychowawczych w
Szkole Podstawowej Nr 88 w Warszawie
1. Jak ocenia Pan(i) swoją znajomość Programu Wychowawczo Profilaktycznego naszej szkoły?
Oceń w skali 1–6. Cyfra 1 oznacza w małym stopniu, 6 w dużym stopniu
2. W jakim stopniu akceptuje Pan(i) ten Program?
Oceń w skali 1–6. Cyfra 1 oznacza w małym stopniu, 6 w dużym stopniu
3. Jak ocenia Pan(i) kontakty ze szkołą w sprawach dotyczących swojego dziecka?
Oceń w skali 1–6. Cyfra 1 oznacza w małym stopniu, 6 w dużym stopniu
4. W jakim stopniu nasza szkoła służy wszechstronnemu rozwojowi ucznia?
Oceń w skali 1–6. Cyfra 1 oznacza w małym stopniu, 6 w dużym stopniu
5. Jak szkoła rozwiązuje problemy zdrowotne uczniów, zagrożenia z tym związane i uzależnienia?
Oceń w skali 1–6. Cyfra 1 oznacza w małym stopniu, 6 w dużym stopniu
6. W jakim zakresie nasza szkoła wpływa na odpowiedni stosunek dzieci do otaczającego środowiska?
Oceń w skali 1–6. Cyfra 1 oznacza w małym stopniu, 6 w dużym stopniu
7. W jakim stopniu przestrzegane są prawa Pana(i) dziecka w naszej szkole?
Oceń w skali 1–6. Cyfra 1 oznacza w małym stopniu, 6 w dużym stopniu
8. Jak ocenia Pan(i) system nagród i kar w naszej szkole?
Oceń w skali 1–6. Cyfra 1 oznacza w małym stopniu, 6 w dużym stopniu
9. Jak bardzo szkoła jest przyjazna, życzliwa i wyrozumiała w stosunku do Pana(i) dziecka?
Oceń w skali 1–6. Cyfra 1 oznacza w małym stopniu, 6 w dużym stopniu
10. Jak ocenia Pan(i) starania wychowawcy wobec swojego dziecka?
Oceń w skali 1–6. Cyfra 1 oznacza w małym stopniu, 6 w dużym stopniu
11. Jak ocenia Pan(i) działania wychowawcze dyrektora szkoły?
Oceń w skali 1–6. Cyfra 1 oznacza w małym stopniu, 6 w dużym stopniu
12. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze szkoły?
Oceń w skali 1–6. Cyfra 1 oznacza w małym stopniu, 6 w dużym stopniu
13. Z jakich form współpracy ze szkołą Państwo korzystacie?
14. Które z zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole cenicie Państwo najbardziej?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Szkoła Podstawowa im. Gabriela Narutowicza. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms