Lösenord - ett självtest
1. Hur många olika digitala tjänster med lösenord använder du? *
Hur många olika lösenord har du? *
Hur gör du för att komma ihåg dina lösenord? *
Hur ofta byter du lösenord för att du inte minns dem? *
Hur ofta byter du lösenord av andra skäl? *
Har du berättat ett av dina lösenord för någon annan någon gång? *
Har du varit med om att någon använt ett av dina lösenord för att göra något du inte ville? (Skriva något i sociala medier, mejla et cetera) *
Har du använt någon annans lösenord? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.