Grokking Techtalk #40 - MLOps Platform & Database Technologies
Do số lượng người đăng ký quá đông so với sức chứa của venue nên team ngưng nhận đăng ký. Mong các bạn thông cảm. Cuối buổi team mình sẽ có quay video lại nên các bạn có thể xem lại nội dung bài talk trên trang youtube của team https://www.youtube.com/channel/UCH2gAK9r_7EbvyVt0z5VibQ/videos
This content is neither created nor endorsed by Google.