แบบประเมินตนเอง(Self-Assessment) สำหรับกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง
           จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักไป ทั่วโลก ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิด-19 มากกว่าช่วงวัยอื่น ๆ เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลดลงตามวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคมะเร็ง กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะรับเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย หากไม่ได้มีการดูแลและป้องกันอย่างดี สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง เป็นสถานประกอบการที่มีผู้สูงอายุอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งช่วยเหลือตนเองได้ และ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้ออกแนวทางการดำเนินการและการบริหารจัดการสำหรับกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้สถานประกอบการสามารถเปิดบริการได้อย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการควบคุมการระบาดของโรค ป้องกันการเสียชีวิตในผู้สูงอายุ และการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยรายใหม่ได้ในวงกว้าง สนับสนุนการประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถฟื้นตัวและพัฒนาได้ต่อไป
โดย แบบประเมินตนเอง(Self-Assessment) สำหรับกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง มีด้วยกันทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี้
   1. ด้านผู้ประกอบการ
   2. ด้านผู้ดำเนินการ
   3. ด้านผู้ดูแลผู้สูงอายุ
   4. ด้านผู้รับบริการ(ผู้สูงอายุ)
   5. การรับผู้สูงอายุรายใหม่
   6. ผู้มาติดต่อ และผู้เข้าเยี่ยม
   7. จัดทำแนวทางปฏิบัติพิเศษสำหรับการเฝ้าระวังในการดูแลผู้สูงอายุ
   8. ด้านพนักงานทำความสะอาด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อสถานประกอบการ
สถานที่ตั้งเลขที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
ชื่อผู้ประกอบกิจการ
โทรศัพท์มือถือ
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy