กิจกรรม Library Tour (กุมภาพันธ์ 2558)

  กิจกรรม Library Tour
  Please enter one response per row
  จันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
  อังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
  พุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
  พฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
  ศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
  จันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
  อังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
  พุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
  จันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
  อังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
  พุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
  ศุกรที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
  จันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
  อังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
  พุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
  พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
  ศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  หมายเหตุ: นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ (เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 วิทยาเขตรังสิต และชั้น 2 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท)

  คลิก Submit เพื่อเข้าร่วมอบรม