แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบจัดการหลักสูตรTQF
1. เพศ *
2. สถานะผู้ประเมิน *
3. สอนสาขาวิชา (อาจารย์ผู้สอนตอบได้มากกว่า 1 สาขาวิชา) *
Required
4. สถานที่จัดการศึกษา (อาจารย์ผู้สอนตอบได้มากกว่า 1 สถานที่จัดการศึกษา) *
Required
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบจัดการหลักสูตร(TQF)
5.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.2 ความรวดเร็วในการเข้าถึงและเรียกใช้งานระบบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.3 ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.4 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.5 ความสวยงามและน่าสนใจของระบบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.6 ข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.7 ความเหมาะสมของรูปแบบรายงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.8 ข้อมูลมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ต่อยอด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.9 ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.10 ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานระบบจัดการหลักสูตร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms