DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET FORMU
Değerli Paydaşımız,
Bu anketin gerçekleştirilmesindeki amaç, üniversitemizin öz değerlendirme sürecinde sizlerin görüşleri doğrultusunda iyileştirmeye açık alanları tespit etmek ve çözüme yönelik stratejiler geliştirmektir. Üniversitemizin geleceğinin şekillenmesinde önemli role sahip olduğunu düşündüğümüz siz dış paydaşlarımızdan gelecek geri bildirimlerden üniversitemizin gelişimine katkı sağlaması amacı ile yararlanılacaktır. Anket sonuçlarının yayınlanması sırasında gizliliğe riayet edilecek ve tutulacak kayıtlarda iletişim katılımcıların kişisel bilgilerine/kurum bilgilerine yer verilmeyecektir.

Anketin kurumunuzdaki ilgili kişilere ulaştırılması konusunda göstereceğiniz hassasiyet, doldurulması için ayıracağınız zaman ve değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

Batman Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü


Anket çalışmasına katılımınız için teşekkür ederiz.
Mezun
STK
Kamu Kuruluşu
Veli
Üniversite
Diğer Tedarikçi vb.
Şirket
Durumunuz:
Clear selection
1- BATMAN ÜNİVERSİTESİ;
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
• Beklentilerinizi dikkate almaktadır
• Değişen koşullara uyum sağlama konusunda başarılıdır
• Kamuoyu ile bilgi paylaşan bir kurumdur
• Koordinasyon ve işbirliğine açık bir kurumdur
• Diğer kurum ve kişilerle iletişim kurmada başarılıdır
• Kurumsal ve idari anlamdaki sorumluluklarını yerine getirme konusunda başarılıdır
• Paydaşların görüşlerini ifade edebilecekleri ortamların oluşmasını sağlayan bir kurumdur
• Sorular ve sorunlar için yöneticilerine kolay erişilebilir
• Yaptığı iş ve işlemlerde tutarlıdır
• Batman Üniversitesi ile ilişki düzeyimiz yeterlidir.
• Lisansüstü eğitim olanakları yeterlidir.
• Batman Üniversitesi Batman ilinin gelişimi ve imajına katkı sağlamaktadır.
• Batman Üniversitesi Batman ilinin sanayisine katkı sağlamaktadır.
• Batman Üniversitesi Batman ilinin ticari faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.
• Batman Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler Batman ili yaşamına katkı sağlamaktadır.
• Batman Üniversitesi yerleşke ve sosyal olanakları dış paydaşlarla paylaşılmaktadır.
• Üniversite programları, iş dünyasının gelişimi ve gerekleri doğrultusunda güncellenmektedir
• Batman Üniversitesi dış paydaşları ile ortak projeler/etkinlikler gerçekleştirmektedir.
Clear selection
2- BATMAN ÜNİVERSİTESİ HAKKINDAKİ BİLGİLERE HANGİ KAYNAKTAN ULAŞIYORSUNUZ VE KULLANDIĞINIZ KAYNAKLARDA YER ALAN BİLGİLER HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMENİZ NASILDIR?
Çok Zayıf
Zayıf
Orta
İyi
Çok İyi
• Üniversitenin internet sayfasından
• Toplantı ve ortak çalışmalar yoluyla
• Basın yoluyla
• Eğitimler aracılığıyla
• Resmi yazışmalar yoluyla
• Sosyal medya yoluyla
• Arkadaş çevremden
Clear selection
3- BATMAN ÜNİVERSİTESİNE İLİŞKİN BELİRTİLEN KONULARDA MEMNUNİYET DERECENİZ
Hiç Memnun Değilim
Memnun Değilim
Orta
Memnunum
Çok Memnunum
• Eğitim faaliyetleri
• Bilimsel faaliyetler
• Hizmette çabukluk
• Danışmanlık faaliyetleri
• Toplumun bilgilendirilmesi, Topluma değer katma
• Sanayi ile işbirliği
• Sanayi ile ilgili çalışmaların sanayiye katkısı
• Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği
• İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte bireyler yetiştirilmesi
• Üniversitenin imkânlarının (havuz, spor tesisleri, sosyal alanlar vb.) paylaşılması
• Çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunulması
• Üniversitenin marka değeri
Clear selection
4- BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARININ BELİRTİLEN KONULARDA SİZE KARŞI YAKLAŞIMLARINDA MEMNUNİYET DERECENİZ
Hiç Memnun Değilim
Memnun Değilim
Orta
Memnunum
Çok Memnunum
• İşlem hızı
•Sorularınıza/taleplerinize detaylı/anlaşılır cevap verme
• İletişim becerisi
• Mesleki yeterlilik
Clear selection
5- BATMAN ÜNİVERSİTESİNDEKİ İLİŞKİLİ OLDUĞUNUZ BİRİMLERE İLİŞKİN MEMNUNİYET DERECENİZ
Hiç Memnun Değilim
Memnun Değilim
Orta
Memnunum
Çok Memnunum
• Batman Üniversitesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Teknik Eğitim Fakültesi
• Teknoloji Fakültesi
• Mühendislik Mimarlık Fakültesi
• Fen Edebiyat Fakültesi
• İslami İlimler Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
• Sağlık Yüksekokulu
• Yabancı Diller Yüksekokulu
• Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
• Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
• Meslek Yüksekokulu
• Kozluk Meslek Yüksekokulu
• Sason Meslek Yüksekokulu
• Hasankeyf Meslek Yüksekokulu
• Beşiri Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
• Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Genel Sekreterlik
• Personel Daire Başkanlığı
• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
• Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
• Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
• Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
• Hukuk Müşavirliği
• Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
• Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü