LABEL PRO RH: Geleceğin İnsan Kaynakları Yöneticisi
İnsan kaynakları sorumlularının günümüzde üstlendikleri temel rollerin içeriğinin, önümüzdeki dönemlerde daha da genişleyeceği öngörülmektedir. Bu anket, insan kaynakları uzmanlarından üstlenilmesi beklenen bazı roller ve gereklilikleri ile ilgili konularda görüşünüze başvurmak amacıyla hazırlanmıştır. Anket beş bölümden oluşmaktadır:

0 Kurumsal ve kişisel bilgiler
1 Kariyer danışmanı olarak insan kaynakları uygulayıcısının nitelikleri
2 Kurumun çevresiyle olan ilişkisinde rol üstlenen insan kaynakları uygulayıcısının nitelikleri
3 Organizasyonunu (kurumunu) geliştiren kişi olarak İnsan Kaynakları Uygulamacısının nitelikleri
4 Çalışanlara ilişkin konuları yönetebilecek İnsan Kaynakları Uygulamacısının nitelikleri
General Informations about your professional environment
Çalıştığınız kurumun niteliği nedir? *
Kurumunuzun çalışan sayısı açısından büyüklüğü nedir? *
Hangi ülkede çalışıyorsunuz? *
Çalıştığınız kurumdaki pozisyonunuz nedir? *
Required
1.Kariyer Danışmanı Olarak İnsan Kaynakları Uygulamacısının Nitelikleri
Geleceğin İnsan Kaynakları uygulamacıları, çalışanların örgüt (kurum) içinde veya dışında profesyonel kariyer yollarını geliştirebilmek için onlara etkili bir biçimde danışmanlık yapabilmelidir. Kariyer danışmanlığı, gelecekte de İnsan Kaynakları Yönetim işinin önemli bir parçası olacaktır ve bu nedenle İnsan Kaynakları uygulamacılarının, profesyonel kariyer yollarının oluşturulması ve yönlendirilmesinde öncü bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda hangi faaliyetlerin, yeteneklerin ve eğitim ihtiyacının gerekli olabileceğini belirtiniz.
Cevaplar:
1: Kesinlikle katılmıyorum
3: Kararsızım
5: Tamamen katılıyorum
Anahtar Faaliyetler *
1
2
3
4
5
Gelecekteki yeni iş kollarına yönelik açık ve ayrıntılı bir hazırlığı içeren İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi oluşturmak
Profesyonel gelişimiyle uyumlu olarak ‘çalışan kariyerini dikkatle izleme yaklaşımını’ geliştirmek
Kurum içi ya da dışı işgücü hareketliliğini teşvik etmek ve desteklemek; çalışanların kariyer hedeflerine ulaşma yollarını kolaylaştırmak
Anahtar Yetenekler *
1
2
3
4
5
Kurumun yetkinlik alanlarının geliştirilmesiyle ilgili stratejik bir vizyona sahip olmak
Dinleme ve empati kurma becerisine sahip olma
Mesleki kariyer yolları ile ilgili tavsiye verme becerisine sahip olma
Eğitim Konuları *
1
2
3
4
5
Stratejik yönetim
Organizasyon-çevre ilişkisini ele alan teorik bilgiler
Gelecekteki yeni iş kollarıyla ilgili öngörüler
İş dünyası ile ilgili bilgiler
Gelecekteki İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin öngörüler
Mülakat teknikleri
Danışma teknikleri
2.Kurumun Çevresiyle Olan İlişkisinde Rol Üstlenecek İnsan Kaynakları Uygulamacısının Nitelikleri
Geleceğin İnsan Kaynakları uygulamacısı için, genelde sosyo-ekonomik çevrenin, özelde ise kurumun faaliyet gösterdiği kendi bölgesinin gerçekliği her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Dış ilişkiler ağını, kendi kurumu içinde stratejik kararlar alınmasına katkı sağlayacak şekilde geliştirmeli ve insan kaynaklarını ilgilendiren kurum dışı kritik ağlarda kalmayı başarmalıdır.
Anahtar Faaliyetler *
1
2
3
4
5
Kurumunun insan kaynakları stratejisine yarar sağlayacak bir ulusal, yerel ve hatta uluslararası ağ (network) kurmak (özellikle eğitim kuruluşları ile)
Bu ağı ve insan kaynakları yönetim becerilerini geliştirmek için sempozyum ve konferanslara katılmak
İlgili meslek kuruluşları ve kurumun faaliyet gösterdiği bölge ile gerçek bir işbirliği geliştirmek
Anahtar Yetenekler *
1
2
3
4
5
Meraklı ve araştırmacı olmak
Açık fikirli olmak
Ağ (network) oluşturma becerilerini geliştirmek
Eğitim Konuları *
1
2
3
4
5
İnsan Kaynakları uygulamacılarını temsil etmek
Kurumun içinde bulunduğu ağların (network) gelişimini, değişimini izlemek ve bu ağların sürekliliğine katkı sağlamak
Sosyal ağ yönetimi
Kuruma ilişkin lobicilik
3. Kurumunu Geliştiren Kişi Olarak İnsan Kaynakları Uygulamacısının Nitelikleri
Geleceğin İnsan Kaynakları uygulamacısı, organizasyonunu geliştiren kişi olmalıdır. Organizasyonu, çevreyi ve iş koşullarını geliştirmekle sorumlu olduğu kadar, geleceğin İnsan Kaynakları uygulamacısı için önemli görevlere vurgu yapan ISO 26000 gibi geliştirici standartları geliştirmekle de sorumlu olmalıdır
Anahtar Faaliyetler *
1
2
3
4
5
İş örgütünü geliştirmek
İş koşullarını oluşturmak ve geliştirmek
Çalışanların yasal haklarını ve ücretlendirme konularını gözetmek
Sosyal konuları yönetmek
Anahtar Yetenekler *
1
2
3
4
5
Bir kurumsal projeyi ve işbirlikçi çalışma ortamını geliştirme becerisine sahip olmak
Değişimi ve örgütsel yenilikleri yönetme becerisine sahip olmak
Yasal gelişmelere uyum gösterme becerisine sahip olmak
Eğitim Konuları *
1
2
3
4
5
Organizasyon-çevre ilişkisini ele alan teorik bilgiler
İşletme sisteminin iç ve dış çevresiyle bir bütün olarak algılanmasını sağlayacak sistem yaklaşımı
Standartlar (ISO gibi)
Danışmanlık teknikleri
Değişim ve yenilik yönetimi
4. Çalışanlara ilişkin konuları yönetebilecek İnsan Kaynakları Uygulamacısının nitelikleri
Geleceğin İnsan Kaynakları Uygulamacısından sürdürülebilir yönetim için beklenen öncelikle üst düzeyde tüm tarafları içeren bir sosyal diyalog yönetimini sağlayabilmelidir. Bu düzeyde, sendikalarla yönetimi temsilen anlaşmalar geliştirmeli, kurumun stratejisiyle uyumlu iletişim biçimleri tasarlamalı, daha fazla şeffaflık ve açıklık için çabalamalı, çalışanların ‘ne olup bittiğini’ anlamalarını sağlamalıdır. İkinci olarak, İnsan Kaynakları uygulamacısının bireysel düzeyde becerileri ve yetenekleri yönetebilmesi ve buna bağlı olarak gelecekteki iş olanaklarına kurumu hazırlaması beklenmektedir. Sosyal diyalog ve yetenek yönetimi ile işyerinde sağlık ve refah hakkında bir farkındalığın geliştirilmesi amaçlanmalıdır
Anahtar Faaliyetler *
1
2
3
4
5
Bir müzakere politikası oluşturmak
Sosyal partnerlerle şeffaflığı ve etiği temel alan bir iç iletişim geliştirmek (örneğin ISO 26000'in gereği olarak)
Yerel yönetimi geliştirmek ve bireysel ve kolektif düzeyleri iyi bir şekilde harmanlamak
Anahtar Yetenekler *
1
2
3
4
5
Çalışanlar için iyi bilgilendirilmiş bir danışman olmak
Sosyal partnerlerle gerçek bir işbirliği geliştirebilmek.
Dijital iletişimi geliştirebilmek
Eğitim Konuları *
1
2
3
4
5
Yönetim ve sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi
Becerilerin ve yeteneklerin yönetimi
Müzakere teknikleri
İnsan kaynağının pazarlanması (human resource marketing)
Sosayl ağ yönetimi
İsyerinde sağlık
Sorularımızı yanıtlamaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
E-posta Adresiniz:
Araştırmanın sonuçları ile ilgileniyorsanız aşağıdaki boşluğa e-posta adresinizi yazınız.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy