Έρωτηματολόγιο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Φύλο
Ηλικία
Εκπαίδευση
1. Πόσο σημαντικούς θεωρείτε τους παρακάτω παράγοντες για μια κοινωνική επιχείρηση;
1 Ελάχιστα Σημαντική
2 Λίγο Σημαντική
3 Αρκετά Σημαντική
4 Πολύ Σημαντική
5 Εξαιρετικά Σημαντική
Οικονομική Βιωσιμότητα 
Συλλογική Λήψη Αποφάσεων
Αμοιβή Εργαζομένων
Δημιουργία Κοινωνικού Αντίκτυπου
Καινοτομία
Συνεργασία
Δημιουργία Θέσεων Εργασίας στην Επιχείρηση
Διαφάνεια
Δημιουργικότητα Εργαζομένων
Διανομή Κέρδους
2. Ποια θα θεωρούσατε ως τη βασική πηγή εσόδων μιας κοινωνικής επιχείρησης; (μία απάντηση )
3. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με το παρακάτω : "Μια κοινωνική επιχείρηση δημιουργεί οικονομικό κέρδος"
Διαφωνώ Απόλυτα
Συμφωνώ Απόλυτα
4. Θεωρείτε σημαντικότερη την κοινωνική ή την επιχειρηματική διάσταση μιας κοινωνικής επιχείρησης;
Επιλέξτε ανάλογα με τη σημασία της κάθε διάστασης
Μεγαλύτερη Κοινωνική Διάσταση
Μεγαλύτερη Επιχειρηματική Διάσταση
5. Αν είχατε μια κοινωνική επιχείρηση με κοινωνικό σκοπό τη μείωση των εκπομών διοξειδίου του άνθρακα, ποια/ποιες από τις παρακάτω μορφές θα επιλέγατε;
6. Ποιον/Ποιους από τους παρακάτω φορείς θα θεωρούσατε ως κοινωνική επιχείρηση;
7. Ποια είναι η πρώτη λέξη/φράση που σας έρχεται στο μυαλό ακούγοντας την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας;
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy