סדרי הישיבה תשע"ז

    סדרי הישיבה סדרי הישיבה הם מאחרי החגים דחודש תשרי הבעל"ט עד סוף חודש אלול ה'תשע"ז ותלמיד הבא לכאן הוא על מנת לשמור סדרי הישיבה במילואם ולא יהיה רשות (ללא יוצא מהכלל) לנסוע בחודשי תמוז ואב למחנות קייץ (קעמפ'ס) וכיו"ב (אם ירצו לעבור לישיבה אחרת בחודש אלול, ירשו לנסוע כשבוע לפני התחלת הסדרים בישיבה אליה הולכים) התחלת וסיום תקופות הלימודים בפרטיות הם: The starting and ending times of study in the Yeshivah are: In the first part: Is on Monday, October 31th יום שני כ"ט תשרי תשע"ז Until Sunday, April 2, יום ראשון ו' ניסן תשע"ז In the second part: Is on Wednesday. April 26th יום רביעי ר"ח אייר תשע"ז Until Sunday, September 17th יום ראשון כ"ו אלול תשע"ז שהתלמידים הנוסעים לישיבות המתחילות באלול יורשו לנסוע שבוע קודם התחלת הבאים מעבר לים יש לסדר הנסיעה יום לפני התחלת הזמן, ובסוף הזמן הנסיעה מכאן אחרי גמר יום למודים האחרון בחודשי ינואר ופברואר הם זמן חודשי הקיץ. ויהי' בעז"ה במשך כמה שבועות שינויים מסויימים בסדרי הישיבה (ישיבת קיץ וכיו"ב) כפי שיודיעו בפרטיות בעתו וזמנו. בשבועות האלו התלמידים יהיו בתוך מסגרת המאורגן ע"י הנהלת הישיבה ולא יהיה רשות ללכת לטיולים או לקחת חופש הרוצים לנסוע ליום הגדול והקדוש י' שבט או ג' תמוז לבית חיינו ולציון הקדוש יהיה רשות לנסוע רק לכמה ימים כפי שיודיעו בעתו ובזמנו בחודשי תמוז ואב הם זמן חודשי החורף והסדרים בישיבה כרגיל עוד הפעם חוזרים ומדגישים שאין בשום אופן רשות לנסוע קודם סיום זמן הלימודים הנ"ל אף לא יום אחד קודם וכן הנוסעים בסוף שנה לישיבות המתחילות באלול אין רשות לנסוע יותר משבוע לפני התחלת הלימודים בישיבה ויש לסדר הכרטיסים וכו' בהתאם להנ"ל