Kulatý stůl zaměstnavatelů a škol – STROJÍRENSTVÍ
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno *
Příjmení *
Firma *
Telefon
Zpracování osobních údajů
Uvedením přihlašovacích údajů dle formuláře předáváte svoje osobní údaje (jméno, příjmení, kontaktní e-mail, název instituce, kterou zastupujete) správci osobních údajů, kterým je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, IČO: 25245091, se sídlem Riegrova 1, 301 11 Plzeň (dále jen „Správce“). Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány pouze za účelem realizace webináře (přihlášení účastníků, organizační zajištění webináře dle počtu přihlášených účastníků, rozeslání podkladů a organizačních pokynů k webináři přihlášeným účastníkům) a pro zajištění vykazování o nakládání s veřejnými prostředky orgánům veřejné moci. Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“). Oprávněný zájem Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení spočívá v jeho krocích k zajištění realizace akce v souladu s podmínkami finanční podpory, právní povinnost Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení je dána ustanovením § 25 odst. 2 písm. c)zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a ustanovením § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Příjemcem osobních údajů mohou být pouze oprávněné orgány veřejné moci. Osobní údaje budou zpracovávány v souvislosti s plněním požadavků na archivaci dle  Zákona o účetnictví  563/1991 Sb. týkající se uchovávání účetních dokladů a souvisejících potřeb organizace po dobu 10 let od ukončení realizace projektu, tzn. do 31. 12. 2033. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má právo podat proti postupu Správce stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je ředitel RRA Plzeňského kraje, Ing. Filip Uhlík, (tel.: 377 201 410, e-mail: uhlik@rra-pk.cz).
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy