Võistluse hindamise leht
Võistluse nimetus *
Võistluse kategooria *
Toimumise kuupäev *
MM
/
DD
/
YYYY
Korraldaja nimi *
Peakohtuniku nimi *
Hinnagu andja nimi *
Hinnangu andja roll *
1. Võistluspaika saabumine oli lihtne ja parkimiskorraldus oli hea *
Hinda 5-palli süsteemis!
2. Sekretariaadi töö oli kiire ja korrektne *
Hinda 5-palli süsteemis!
3. Stardikorraldus vastas ootustele *
Hinda 5-palli süsteemis!
4. Rajatähistus oli selge ja üheselt mõistetav, turvameetmetega arvestav *
Hinda 5-palli süsteemis!
5. Autasustamistseremoonia oli õigeaegne, osavõtjaterohke ning autasud vastasid juhendile *
Hinda 5-palli süsteemis!
6. (Moto)reguleerijaid oli piisavalt ja nad said oma tööga hakkama *
Hinda 5-palli süsteemis!
7. Saateautode trassilt mahasuunamine (deviation) oli korraldatud hästi ja arusaadavalt *
Hinda 5-palli süsteemis!
8. Politseinikega mehitatus ja nende tööpanus oli oodatult hea *
Hinda 5-palli süsteemis!
9. Meditsiiniteenistuse valmisolek ja hakkamasaamine oli eeskujulik *
Hinda 5-palli süsteemis!
10. Raadioside toimis loodetult hästi, edastatud info oli asjakohane *
Hinda 5-palli süsteemis!
Kommentaarid võistluse läbiviimise kohta korraldajale
11. Peakohtunik oli koostööaldis, asjatundlik ja korrektne *
Hinda 5-palli süsteemis!
12. Peakohtuniku koostöö meeskondadega oli asjakohane ja toetav *
Hinda 5-palli süsteemis!
13. Kohtunikud oli oma töös asjatundlikud ja erapooletud *
Hinda 5-palli süsteemis!
14. Ajagraafiku järgimine (mitme stardi korral) oli korrektne *
Hinda 5-palli süsteemis!
15. Parimate väljaselgitamine oli kiire, veatu ja õigeaegne *
Hinda 5-palli süsteemis!
16. Võistlustulemused laekusid kiiresti ja vigadeta *
Hinda 5-palli süsteemis!
17. Reeglite järgimise tagamiseks tegutsesid kohtunikud ennetavalt *
Hinda 5-palli süsteemis!
18. Karistuste määramisel oli kohtunike kogu õiglane, karistused, proportsionaalsed ja nende vormistamine korrektne *
Hinda 5-palli süsteemis!
Kommentaarid kohtunike tegevuse kohta
Ettepanekud
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy