Odbudujmy lepszy świat - List otwarty
Ten List Otwarty został napisany wspólnie przez kilka organizacji i firm działających w obszarze zrównoważonego rozwoju. Chcemy zaapelować do decydentów i liderów ekonomicznych, aby potraktowali moment wyjścia z zapaści spowodowanej Covid-19 jako okazję do odbudowy lepszego świata.
-----
Odbudujmy lepszy świat

Pandemia Covid-19 to kryzys. A kryzysy zmuszają do stawiania fundamentalnych pytań, motywują do podjęcia działań ukierunkowanych na ich przyczyny, pozwalają przebudować struktury społeczne i ekonomiczne tak, aby kolejne załamanie nie uderzyło już tak mocno.
Koronawirus ujawnił wady istniejących modeli ekonomicznych i wywołał poważne skutki gospodarcze i społeczne. Ale inny, powiązany i większy kryzys staje się coraz bardziej widoczny. To kryzys klimatyczny i ekologiczny, o którym naukowcy alarmują od 40 lat.
Podczas kwarantanny czas się zatrzymał, ale kondycja naszej Planety nie poprawiła się:
Wskutek działalności człowieka w ciągu ostatnich 40 lat z powierzchni Ziemi zniknęło 60% populacji dzikich zwierząt*,
- Oceany są tak zaśmiecone, że według naukowców do 2050 roku będzie w nich wagowo więcej plastiku niż ryb,
- Eksploatujemy zasoby naturalne Planety szybciej niż są one w stanie się odnowić,
- Mieszkańcy krajów rozwiniętych prowadzą styl życia oparty na nieograniczonej konsumpcji kosztem wyzysku ludzi żyjących na drugim końcu świata, z dala od ich oczu,
- Niezrównoważona produkcja żywności powoduje zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, przyczynia się do utraty bioróżnorodności i zmiany klimatu oraz pochłania ogromne ilości zasobów naturalnych,
- Jednocześnie w skali globu marnujemy 30%** wyprodukowanej żywności, podczas gdy 900 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu niedożywienia**,
- Nasze metody produkcji i konsumpcji, oparte na energii pozyskiwanej niemal wyłącznie ze spalania paliw kopalnych, przyczyniają się do globalnych zmian klimatu skutkujących destrukcją ekosystemów, nasilonym występowaniem ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, rozprzestrzenianiem chorób i szkodników upraw rolnych, utratą bioróżnorodności,
- Polska od kilku lat cierpi z powodu bezprecedensowej suszy, której przyczyną są zmiany klimatyczne pogłębiane brakiem działań systemowych w zakresie przeciwdziałania suszy,
- Powietrze w naszych miastach jest tak zanieczyszczone, że tylko w Polsce zabija już 50 000 osób rocznie, a na całym świecie aż 7 milionów.
Ta lista jest znacznie dłuższa.

Dziś jest czas, aby zacząć od nowa. Zrezygnować z tego, co było złe. Nie wracajmy do starego modelu ekonomicznego. Chcemy aby ekologia była nową normalnością. Razem odbudujmy lepszy świat!

Wymagajmy od przedstawicieli rządu, polityków, samorządów, aby podejmowali decyzje i wprowadzali zmiany zgodnie z unijną strategią Europejski Zielony Ład, której celem jest gospodarka o obiegu zamkniętym, neutralność klimatyczna i ochrona bioróżnorodności. Przy obecnym stanie środowiska, od którego zależy nasze zdrowie i życie, nie możemy już pozwolić sobie na bezczynność. Teraz czas na działanie! Władze naszego kraju powinny wprowadzić teraz odpowiednie narzędzia ekonomiczne i prawne służące transformacji ku lepszej gospodarce, takie jak:
- uwzględnienie kwestii środowiskowych w systemie podatkowym,
- wspieranie rozwiązań niskoemisyjnych oraz stopniowe wycofywanie paliw kopalnych,
- rozszerzanie obszarów chronionych,
- przeciwdziałanie suszy,
- wspieranie rozwiązań bezodpadowych,
- budowanie ekonomii wartości, lokalnej produkcji i konsumpcji,
- konsultowanie działań z organizacjami pozarządowymi.

Odpowiedzialność wdrażania systemowych zmian spoczywa na decydentach i politykach, do których kierujemy ten apel. Ale każdy z nas może, już dziś, na miarę swoich możliwości, dołączyć do zmiany! Każde działanie ma znaczenie, a każda inicjatywa inspiruje kolejne! A więc co możemy zrobić, żeby przyczynić się do budowy lepszego świata?

Jako firmy i przedsiębiorcy, inwestujmy w zrównoważony rozwój, w rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, w szkolenia dla pracowników, w tworzenie miejsc pracy w zielonej gospodarce oraz w energię z OZE. Wzmacniajmy lokalną gospodarkę współpracując z polskimi firmami. Każda firma, bez względu na wielkość czy branżę może ograniczać swój wpływ na środowisko, a także edukować pracowników o tym, jakie pozytywne działania mogą podjąć w sferze prywatnej i zawodowej.

Jako obywatele, wspierajmy krajową gospodarkę kupując towary lokalnych producentów. Wybierajmy produkty dobrej jakości, aby długo z nich korzystać. Dbajmy o nie, naprawiajmy, a gdy zechcemy się z nimi rozstać, oddajmy je komuś zamiast wyrzucać. Dzielmy się tym, co mamy, aby nie stwarzać popytu na kolejne dobra konsumpcyjne. Głosujmy portfelem: wspierajmy produkty i usługi, za którymi kryją się dobre praktyki społeczne i środowiskowe.
Poszerzajmy swoją wiedzę na temat klimatu i środowiska naturalnego, edukujmy się nawzajem i dzielmy dobrymi praktykami.

Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do budowy lepszej wersji świata.
Udostępnij nasz list otwarty w mediach społecznościowych i pokaż, że jako społeczeństwo jesteśmy gotowi do zmiany. Jednak bez narzędzi ekonomicznych i prawnych, którymi dysponuje rząd i samorządy, nie uda się przeprowadzić głębokiej transformacji gospodarki. Zadajmy sobie i politykom pytanie:
w jakim świecie chcemy żyć po tym kryzysie?
W takim, którego gospodarka doprowadzi do kolejnych kryzysów,
czy w takim, gdzie natura i ludzie będą żyli w zgodzie i wzajemnym szacunku?

* WWF, raport 2018
** FAO
Imię i nazwisko *
Organizacja / firma/ instytucja (jeżeli reprezentujesz siebie jako osobę prywatną, prosimy wpisać imię i nazwisko) *
adres e-mail lub numer telefonu (w razie potrzeby kontaktu) *
Wyrażam zgodę... *
Required
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy