Joutsan kunnan hyvinvointikysely
Kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja seurata terveyden ja hyvinvoinnin kehittymistä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Yhtenä työvälineenä toimii hyvinvointikertomus, joka on mm. kunnan hyvinvointijohtamisen ja poliittisen päätöksenteon väline sekä toimii toiminnan ja talouden suunnittelun yhtenä perustana.
Joutsan ensimmäinen laaja hyvinvointikertomus vuosille 2013 - 2016 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.6.2015. Hyvinvointikertomuksessa on kuvattu väestön hyvinvoinnin nykytilaa ja laadittu suunnitelma, jossa määritellään toimenpiteitä, joilla kuntalaisten hyvinvointia edistetään valtuustokauden aikana.

Hyvinvointikertomus vuosille 2017 - 2020 tullaan laatimaan tämän vuoden aikana.

Kysely toteutetaan 20.03.2017-16.04.2017 välisenä aikana. Kysely suoritetaan sähköisenä kyselynä, mutta kyselyyn voi vastata myös täyttämällä paperisen kyselylomakkeen. Paperisia kyselylomakkeita on jaossa Joutsan yhteispalvelupisteessä, Joutsan kirjastossa, terveyskeskuksessa, Hyvinvointituvalla, Leivonmäen kirjastossa. Sähköisen kyselyn voi täyttää myös Wilmassa. Lomakkeen voi palauttaa ko. toimipisteisiin tai Joutsan kunnan yhteispalvelupisteeseen (os. Länsitie 5, 19650 Joutsa, kuoreen merkintä "hyvinvointikysely"). Kyselyn tulokset raportoidaan yhteenvetoina.

Hyvinvointityöryhmä järjestää tiistaina 16.5.2017 klo 17.30 alkaen avoimen työpajan, jossa työstetään tarkemmin valittuja tavoitteita ja pohditaan konkreettisia toimenpiteitä, joita lähdetään tulevia vuosina toteuttamaan. Työpajasta tiedotetaan tarkemmin Joutsan Seudussa, kunnan kotisivuilla sekä Facebook-sivuilla.
Sähköinen kysely löytyy Joutsan kunnan kotisivuilta www.joutsa.fi


Lisätietoja antaa asumispalvelujen ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, p. 040-358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi

Voitte vastata myös vain niihin kyselyn osa-alueisiin, jotka ovat teille merkityksellisiä.

1. Tärkeimmät tavoitteet lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Alla on listattu erilaisia lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä tavoitteita. Valitkaa enintään 5 asiaa, jotka mielestänne Joutsassa tulisi ottaa painopisteiksi vuosina 2017 - 2020.
2. Tärkeimmät tavoitteet aikuisten, työssä käyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Alla on listattu erilaisia aikuisten, työikäisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä tavoitteita. Valitkaa enintään 3 asiaa, jotka mielestänne Joutsassa tulisi ottaa painopisteiksi vuosina 2017 - 2020.
3. Tärkeimmät tavoitteet ikäihmisten elämänhallinnan edistämisessä
Alla on listattu erilaisia ikäihmisten elämänhallinnan edistämiseen liittyviä tavoitteita. Valitkaa enintään 5 asiaa, jotka mielestänne Joutsassa tulisi ottaa painopisteiksi vuosina 2017 - 2020.
4. Tärkeimmät tavoitteet päihteettömän ja savuttoman elämäntavan tukemisessa
Alla on listattu erilaisia päihteettömän ja savuttoman elämäntavan tukemiseen liittyviä tavoitteita. Valitkaa enintään 3 asiaa, jotka mielestänne Joutsassa tulisi ottaa painopisteiksi vuosina 2017 - 2020
5. Tärkeimmät tavoitteet turvallisuuden, viihtyvyyden ja osallisuuden lisäämisessä
Alla on listattu erilaisia turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja osallisuuteen liittyviä tavoitteita. Valitkaa enintään 3 asiaa, jotka mielestänne Joutsassa tulisi ottaa painopisteiksi vuosina 2017 - 2020.
6. Avoimia kysymyksiä
6a. Mitkä asiat ovat mielestänne hyvin Joutsassa? Mitkä ovat kunnan vahvuudet?
Your answer
6b. Missä asioissa on vielä parannettavaa? Mitkä ovat Joutsan keskeisimmät kehittämiskohteet?
Your answer
6c. Muita terveisiä hyvinvointikertomustyöryhmälle
Your answer
Vastaajan taustatiedot
Sukupuoli
Ikäryhmä
KIITOS VASTAUKSESTANNE!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms