Ανάλυση ακολουθιών πυρηνικών οξέων χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο
Η χρήση των γενετικών βάσεων δεδομένων για την δημιουργία χαρτών περιοριστικών ενζύμων, μετάφραση και εύρεση ομολόγων ακολουθιών (με το BLAST).

Οι περισσότερες ασκήσεις που αναπτύσσονται παρακάτω χρησιμοποιούν την μέθοδο της αντιγραφής μιάς νουκλεοτιδικής ή πρωτεϊνικής ακολουθίας από παράθυρο (Netscape ή Explorer) σε παράθυρο. Γι’αυτό είναι χρήσιμο να χρησιμοποιούνται δύο παράθυρα ταυτόχρονα με το ίδιο πρόγραμμα δικτύου (Netscape ή Explorer) και την μεταφορά της πληροφορίας με «Αποκοπή-Επικόλληση» (Cut-Paste).


Διαδικτυακά κέντρα (Internet Sites) που θα χρησιμοποιηθούν:

• NCBI Entrez (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrez)
• SRS (Sequence retrieval system) ( http://srs.ebi.ac.uk )
• (http://www.firstmarket.com/cutter/cut2.html) Webcutter (για τον εντοπισμό θέσεων περιοριστικών ενζύμων)
• Sequence translator at ebi (http://www2.ebi.ac.uk/translate )
• BLAST για αναζήτηση ακολουθιών (www2.ebi.ac..uk/blastall)
• CLUSTALW για ευθυγράμμιση ακολουθιών (www2.ebi.ac.uk/clustalw/)
bio.lundberg.gu.se/edu/translat.html για μετάφραση νουκλεοτιδικών σε αμινοξικές ακολουθίες
bio.lundberg.gu.se/edu/msf1.html για ευθυγράμμιση δύο ακολουθιών
bio.lundberg.gu.se/edu/msf2.html για πολλαπλή ευθυγράμιση ακολουθιών

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms