08-08-2017.Σημεία στίξης. Τα σημεία στίξης παίζουν μαζί μας. Αφήνουν το κείμενο μόνο με τις λέξεις ή μπερδεύουν τις θέσεις τους.Μπορείς να καταλάβεις την ιστορία;
This form is no longer accepting responses, and has been set to automatically close by vivliothikispartis@gmail.com
This form was created using Google Forms. Create your own