Otevřený fond - Prevence sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných
IV. kolo Otevřeného fondu je zaměřené na podporu projektů, jejichž cílem je předcházení vzniku sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných osob anebo jeho prohlubování s důrazem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem, které podporuje integraci do společnosti a na trh práce.
Název subjektu *
Uveďte jméno organizace VČETNĚ typu právnické osoby (z.s.; z.ú.; atp.)
Your answer
*
Your answer
Zastoupený kým *
Your answer
Funkce *
Your answer
Nadřízený orgán *
Your answer
Ulice a č. p. *
Your answer
Město / obec *
Your answer
PSČ *
Your answer
Kontaktní osoba *
Your answer
Telefon na kontaktní osobu *
Your answer
E-mail *
Your answer
Webové stránky organizace *
Your answer
Číslo účtu organizace *
Your answer
Účel použití příspěvku *
Stručně popište Váš projekt, jak byste ho prezentovali veřejnosti. Podrobnosti uveďte až v příloze. Vezměte prosím na vědomí, že tento popis bude tvořit základ pro vysvětlení, pochopení a zapamatování vašeho projektu. Zajímá nás především, jak váš projekt a náš příspěvek může změnit kvalitu života vašich klientů, uživatelů atp. Dále očekáváme sumarizaci východisek, pozadí, hlavních myšlenek a klíčových prvků projektu.
Your answer
Požadovaná částka v Kč *
Your answer
Byl vám již někdy Nadací Jistota příspěvek poskytnut? *
Poznámka
V případě, že Vám byl příspěvek poskytnut vícekrát, doplňte prosím informace do níže umístěného pole Poznámka.
Your answer
Připomenutí
Nezapomeňte e-mailem odeslat do nadace i 3 povinné přílohy! V Příloze "Komentář k projektu" uveďte plánovanou komunikaci projektu směrem k veřejnosti a více rozepište svůj projekt (žádost). V příloze "Rozpočet" uvádějte vždy položkový rozpočet, tzn. výši prostředků u každé položky rozpočtu. V Příloze "Oblast činností" napište více o vaší organizaci. Struktura i formát příloh není předepsán. Všechny 3 přílohy odešlete e-mailem na adresu: stepanka_petru@kb.cz a do předmětu e-mailu uveďte "OF_Zdravotni_název vaší organizace".
Prohlášení
Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje a informace jsou pravdivé a poskytuji je dobrovolně. Jako žadatel o příspěvek uděluji Nadaci KB Jistota souhlas ke zpracování těchto osobních a citlivých údajů v souvislosti s činností nadace, tj. pro posouzení důvodů při rozhodování o poskytování nadačních příspěvků a pro případné uzavření darovací smlouvy. Tento souhlas uděluji na nezbytně nutnou dobu s možností jeho písemného odvolání.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service