ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ "Challenge Project by DIProm" สำหรับธุรกิจ ผู้ประกอบการ
เรียนรู้หลักสูตรเพื่อการปรับตัวในยุค New Normal กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งกิจกรรมส่งแผนธุรกิจ BMC ชิงเงินแสน ผู้สมัครที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/dipchallenge2020/
Email : dipchallenge@gmail.com
Website : https://www.dip-challenge.com/

=========

ทั้งนี้ผู้สมัครเมื่อกรอกแบบฟอร์มนี้แล้ว ทีมงานจะตรวจสอบและดำเนินการลงทะเบียนเข้าเรียนให้ และจะดำเนินการส่ง Username และ Password เพื่อเข้าเรียนในวันที่ 1 กรกฏาคม ทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้

++ สำหรับท่านที่จะส่งไอเดียเพื่อชิงรางวัล จะต้องผ่านการเรียนในหลักสูตร ให้ครบชั่วโมงตาม และส่ง BMC ให้เรียบร้อยในเวลาที่กำหนด ++
1.1 คำนำหน้า *
1.2 ชื่อ - นามสกุล *
1.3 เลขบัตรประชาชน ( กรุณากรอกตัวเลขบนบัตรให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขบัตรประชาชนของท่านต้องส่งเข้าฐานระบบของกรมฯ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และไม่เผยแพร่ต่อหน่วยงานอื่น) *
1.4 วันเดือนปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ
1.5 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
1.6 แขวง / ตำบล *
1.7 เขต / อำเภอ *
1.8 จังหวัด *
1.9 รหัสไปรษณีย์ *
1.10 เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
1.11 อีเมลที่ติดต่อได้ *
1.12 Line id
1.13 ระดับการศึกษา *
1.14 สถานภาพหรืออาชีพของท่านในปัจจุบัน *
1.15 ระบุสถานภาพหรืออาชีพของท่านนอกเหนือจากข้อ 1.14
1.16 ท่านเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือไม่ *
ส่วนที่ 2 : รูปแบบธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์
2.1 ชื่อกิจการ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน / กลุ่มอาชีพ / ผู้ประกอบการรายเดียว *
เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก (ถ้ามี)
2.2 ที่อยู่ของธุรกิจ/วิสาหกิจชุมชน / กลุ่มอาชีพ / ผู้ประกอบการรายเดียว (หากเป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก)
2.3 แขวง/ตำบล
2.4 เขต/อำเภอ
2.5 จังหวัด
2.6 รหัสไปรณีย์
2.7 ธุรกิจของท่านมีการจดทะเบียนหรือไม่ *
2.8 ปี พ.ศ. ที่จดทะเบียน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
3.1 ชื่อผลิตภัณฑ์หลัก *
3.2 ประเภทผลิตภัณฑ์ (เลือกเพียงอย่างเดียว) *
3.3 ประเภทธุรกิจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ส่วนที่ 4. กรณีท่านเป็นเจ้าของกิจการ ประธานกลุ่มและผู้ประกอบการรายเดียว (กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง)
4.1 จำนวนพนักงาน/แรงงาน/สมาชิกกลุ่ม เพศชายในปัจจุบัน
4.2. จำนวนพนักงาน/แรงงาน/สมาชิกกลุ่ม เพศหญิงในปัจจุบัน
4.3 รายได้ต่อปี (ยอดขาย) *
ข้อมูลโครงการ / ธุรกิจที่สนใจลงทุนในอนาคต
ท่านมีโครงการที่สนใจจะลงทุนในอนาคต หรือเพิ่งเริ่มลงทุนหรือไม่ *
ชื่อโครงการ
ลักษณะของธุรกิจ
ท่านวางแผนจะเริ่มดำเนินการเมื่อใด *
Required
ส่งหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน
เพื่อให้ได้รับสิทธิครบถ้วนตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำเป็นต้องได้รับการยืนยันตัวตนผ่านเอกสาร โดยท่านสามารส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นกำกับตามตัวอย่างได้ที่ Line Official Account ของโครงการ >>> https://line.me/R/ti/p/%40458xsbtb
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy