Ankieta dla pracodawcy
W związku z rozpoczętą realizacją projektu pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” nr POWR.02.06.00-00-0054/17 pragniemy zaprosić Państwa do udziału w badaniu ankietowym. Celem ankiety jest diagnoza potrzeb i barier w zakresie wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy według opinii pracodawców. Zachęcamy do wzięcia udziału nie tylko w ankiecie ale również do skorzystania z innych elementów projektu jakimi są: wsparcie w procesie zatrudnienia, konferencje, wizyty studyjne, poradniki i doradztwo. Do wzięcia udziału w ankiecie i projekcie zapraszamy wszystkich pracodawców, bo zależy nam na identyfikacji wszystkich barier z jakimi mogą się spotkać różni pracodawcy. Serdecznie zachęcamy do poświęcenia 5-7 minut na wypełnienie ankiety.
1. Proszę o podanie województwa, gdzie znajduje się siedziba pracodawcy *
2. Proszę o podanie wielkości pracodawcy *
3. Proszę o podanie formy własności pracodawcy: *
4. Proszę o podanie działu gospodarki, do którego należy pracodawca: *
5. Czy pracodawca zatrudniał lub zatrudnia osoby niepełnosprawne? *
6a. Jeśli tak, proszę podać liczbę aktualnie zatrudnionych osób niepełnosprawnych
Your answer
6b. Jeśli tak, proszę podać łączną liczbę etatów, na których zatrudnione są osoby niepełnosprawne
Your answer
7. Czy pracodawca posiada status zakładu pracy chronionej *
8. Czy pracodawca posiada wiedzę o formach wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych? *
9. Proszę wskazać najefektywniejsze wg Pana/Pani finansowe formy wsparcia w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (maksymalnie 3 odpowiedzi): *
Required
10. Jakie są wg Pana/Pani najlepsze formy wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych (maksymalnie 3 odpowiedzi)? *
Required
11. Czy szukał/a Pan/Pani informacji o możliwych formach wsparcia zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?
12. Jakie bariery mają wpływ na zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Pana/Pani zakładzie pracy (maksymalnie 3 odpowiedzi)?
13. Czy posiada Pan/Pani wiedzę jak dostosować stanowisko pracy, w zależności od rodzaju niepełnosprawności pracownika? *
14. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a pogłębieniem wiedzy w zakresie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz metod dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? *
15. O czym chciałby/łaby się Pan/Pani dowiedzieć? (w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pyt. 14)
16. W jakiej formie? (w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pyt. 14)
17. Proszę zaznaczyć instrumenty, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Pana/Pani zakładzie pracy: *
Required
18. W przypadku tworzenia stanowiska pracy, jakiego rzędu koszty był/aby Pan/Pani skłonny/a ponieść, aby dostosować nowo tworzone stanowisko do potrzeb osoby niepełnosprawnej?
19. W przypadku jakiego rodzaju wsparcia (łącznie, w pierwszym roku zatrudnienia) byłby/aby Pan/Pani zainteresowany/a zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej?
W projekcie planujemy także realizację działań upowszechniających. W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniach informacyjnych, konferencjach oraz dostępem do materiałów i szkoleń, proszę o podanie danych kontaktowych w formie maila lub nr tel. kontaktowego:
Your answer
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety
Przekazane dane będą wykorzystane tylko w celu realizacji w/w projektu, nie będą udostępniane osobom postronnym.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service