ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА СПЕЦКУРСІВ, ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ Й МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
Чи є необхідність викладання запропонованих тем на курсах підвищення кваліфікації *
Так
Ні
Тема не стосується мого напряму діяльності
Інтегративний підхід до формування в учнів художньої картини світу
Сучасний урок: проблеми, шляхи вдосконалення
Формування наукової картини світу школярів: історія, теорія, практика
Основи дидактики в сучасній школі
Стратегічні напрями розвитку освітньої галузі України у ХХІ столітті Україн
Філософські основи сучасної парадигми освіти
Формування творчої особистості учня
Спецкурс. Післядипломна освіта та Болонський процес.
Формування педагогічної культури батьків
Сучасні форми звязку сімї та школи
Стратегії післядипломної освіти як основи розвитку людини і суспільства
Інноваційні освітні технології: переваги та проблеми
Інтегроване навчання як один із напрямів сучасної освіти
Концепція мовної освіти в Україні
Нові стандарти з російської мови: програми і підручники
Сучасні підходи до вивчення російської та української мов
Складні випадки орфографії та пунктуації.
Гендерний підхід в освіті
Трудова підготовка в закладі загальної середньої освіти
Сучасні педагогічні технології
Організаційно-правові засади державного управління галуззю освіти в Україні
Сучасні моделі управління галуззю освіти в умовах децентралізації влади в Україні
Законодавче регулювання управління бюджетними коштами в закладах освіти
Нормативно-правові аспекти управління закладами освіти
Мовна політика сучасної України в умовах євроінтеграції
Організаційно-методичні засади самоосвітньої роботи вчителя
Управління інноваційною освітньою діяльністю в закладі освіти
Діяльність освітніх округів в умовах децентралізації
Особливості управлінської діяльності в умовах функціонування опорного закладу освіти
Медіаграмотність в освіті
Спецкурс. Внутрішня система забезпечення якості освіти: від розробки до запровадження
Законодавство про освіту. Нормативно-правові аспекти управління системою освіти
Маркетинг в освіті
Спецкурс. Управління науково-дослідною роботою вчителя
Керівництво та лідерство в освіті
Формування інформаційного простору закладу освіти
Концептуальні засади управлінської діяльності. Громадсько-державне управління сучасним закладом освіти
Сучасні моделі управління галуззю освіти в умовах децентралізації влади
Теоретичні та методичні засади управління якістю в закладах загальної середньої освіти
Педагогічний моніторинг у системі управління закладами загальної середньої освіти
Система зовнішнього незалежного оцінювання в Україні: історія та перспективи
Спецкурс. Полікультурологічні основи сучасної освіти. Національні меншини в етнокультурному просторі Херсонщини: історія та сьогодення
Спецкурс. Підготовка педагогічних кадрів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності
Контрольно-аналітична функція управління закладом освіти
Управління закладом освіти. Програмно-цільове управління
Інноваційна діяльність в навчальному закладі STEM-освіта.
SWOT-аналіз закладу освіти
Самоосвітня діяльність учителя. Самопрезентація
Самоосвітня діяльність бібліотекаря. Самопрезентація
Спецкурс. Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU: управлінський аспект
Механізми ефективного спілкування як засіб розвитку та саморозвитку особистості
Створення ситуації успіху у класі як компонент розвитку та саморозвитку вчителів та учнів
Метод проектів у освітньому просторі
Естетотерапія в роботі сучасного вчителя
Особистісно-орієнтований підхід до виховання дітей дошкільного віку
Психолого-педагогічне та соціальне проектування особистості
Розвиток мотивації навчальної діяльності
Система роботи педагога з дітьми групи ризику
Особливості роботи педагога з агресивними дітьми
Особливості педагогічної взаємодії учня і бібліотекаря в контексті реалізації концепції Нової української школи
Основи самоменеджменту. Інноваційний менеджмент як умова ефективної роботи закладу освіти
Організація як функція управління. Мотиваційні моделі управління людськими ресурсами
Створення системи методичного супроводу розвитку закладу загальної середньої освіти
Організація професійної орієнтації та допрофесійної підготовки вихованців гуртків позашкільних закладів освіти
Спецкурс. Гуманістичний підхід в управлінні закладом загальної середньої освіти
Ваші пропозиції *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms