Dotazníkový prieskum verejnej mienky v rámci spracovania • Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce • Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou územia MAS Dudváh (v skratke: stratégia CLLD MAS Dudváh)
Vážení občania,
v týchto mesiacoch obce z územia MAS Dudváh spracúvajú Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a združenie Miestna akčná skupina Dudváh (MAS Dudváh) pripravuje Stratégiu CLLD územia pre Program LEADER. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou územia MAS Dudváh je dôležitým dokumentom z hľadiska rozvoja regiónu a možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EÚ pre obce, združenia a podnikateľské subjekty.
Veríme, že sa zúčastníte dotazníkového prieskumu a Vaše odpovede nám pomôžu zistiť Vaše potreby a spoločne docielime rozvoj Vašej obce a regiónu.
Avšak sám anketový lístok je iba časťou prípravy plánu. Preto veríme, že sa zároveň osobne zúčastníte na odborných stretnutiach organizovaných v blízkej budúcnosti.

Týka sa to obcí: Čierna Voda, Čierny Brod, Dolná Streda, Gáň, Kajal, Košúty, Malá Mača, Matúškovo, Mostová, Topoľnica, Váhovce a Veľká Mača.
1. Pohlavie:
Clear selection
2. Zdroj príjmu:
Clear selection
3. Vek:
Clear selection
4. Posúďte kvalitu života obyvateľov vo Vašej obci: ako ste spokojný so životom v obci / v regióne?
Clear selection
5. Uveďte názov Vašej obce:
6. Čo Vám vo Vašej obci / regióne najviac chýba?
7. Aký druh služieb by bolo potrebné vytvoriť / rozšíriť vo Vašej obci / v regióne?
8. Aké aktivity / projekty by podľa Vášho názoru mali byť zahrnuté v spracovaných rozvojových dokumentoch?
9. Poznáte činnosť regionálneho združenia Miestna akčná skupina Dudváh (v skratke: MAS Dudváh)?
Clear selection
10. V oblasti verejných projektov, aký typ projektov by mala MAS Dudváh zastrešiť?
11. V oblasti projektov pre podnikateľov o aký typ služieb by ste mali záujem?
12. V oblasti komunitárnych projektov, aký typ aktivít je podľa Vás najvhodnejšie podporiť?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy