ศูนย์รับข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น
           รพ.มหาชนะชัยได้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของรพ.มหาชนะชัย ที่มาติดต่อใช้บริการด้านต่างๆ ของรพ.มหาชนะชัย เพื่อจะนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทําแผนปรับปรุงการให้บริการและดําเนินการแก้ไข ข้อบกพร้องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
วันที่เขียน *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
เรื่อง *
จุดที่แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน *
Required
ข้อมูลทั่วไปผู้แสดงความคิดเห็น *
Required
อายุ *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy