Suonenjoen kaupungin varhaiskasvatuskysely huoltajille:
PÄIVÄHOIDOSTA VARHAISKASVATUKSEEN SEKÄ OSAKSI VALTAKUNNALLISTA OPETUS- JA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ
Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan viime syksynä. Se nostaa entistä vahvemmin esiin pedagogiikan (opetuksellisuuden) ja haastaa varhaiskasvatuksen henkilöstön monin tavoin kehittämään toimintatapojaan mm. lasta ja perhettä osallistavampaan suuntaan. Opetushallitus on antanut meille uudet valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet työkaluksemme menossa olevaan kehittämisprosessiin.
Meidän tehtävämme on nyt perusteiden pohjalta tehdä Suonenjoelle oma paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Toivomme teidän vanhempien osallistuvan suunnitelman tekoon vastaamalla oheiseen kyselyyn, joka käsittelee vanhempien mielestä tärkeitä arvoja varhaiskasvatuksessa.
Varhaiskasvatuspalvelua saavan lapsemme ikä: *
Required
Anna seuraaville arvoille ja toiminnoille arvotuksesi sen mukaan, kuinka tärkeänä sitä pidät. Vähän tärkeä = 1 - erittäin tärkeä = 5:
*
1
2
3
4
5
HYVÄ YHTEISTYÖ VANHEMPIEN JA VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖN VÄLILLÄ
LAPSEN OSALLISUUS (lasten mielenkiinnon kohteet ja toiveet otetaan toiminnan suunnittelussa huomioon)
LEIKKI
HOIVA, LÄHEISYYS JA YKSILÖLLINEN HUOMIOINTI
PSYYKKINEN JA FYYSINEN HYVINVOINTI (terveet elämäntavat, liikunnallisuus, tunnetaidot)
TERVEELLISET MONIPUOLISET ATERIAT VARHAISKASVATUKSESSA
RAJOJEN ASETTAMINEN LAPSELLE JA SOPIMUKSISTA KIINNI PITÄMINEN
TOIMIVAT JA TURVALLISET OPPIMISYMPÄRISTÖT
KULTTUURINEN MONINAISUUS (erilaiset perheet, tavat ja uskomukset hyväksytään)
YHDENVERTAISYYS, TASA-ARVO (lapsia ja perheitä kohdellaan samanarvoisina heidän ominaispiiretistään riippumatta)
ELÄMÄNKATSOMUKSELLISET ARVOT
LASTENKULTTUURI
LASTEN OPPIMISTARPEISIIN VASTAAVA SUUNNITELMALLINEN VARHAISPEDAGOGIIKKA (monipuoliset työtavat, ajanmukaiset välineet, ammattitaitoinen henkilökunta, kieli, tutkiminen, ilmaisu jne.)
PYSYVÄ HENKILÖSTÖ (lapsille muodostuu pitkiä vuorovaikutussuhteita varhaiskasvatuksen (henkilöstön kanssa)
MYÖNTEINEN JA KUNNIOITTAVA SUHTAUTUMINEN LAPSEEN JA ITSETUNNON VAHVISTAMINEN
TOISTEN KUNNIOITTAMISEN ASENTEEN OPPIMINEN
HYVÄT TAVAT
LASTEN VÄLISEN VUOROVAIKUTUKSEN ARVOSTAMINEN VARHAISKASVATUKSEN ARJESSA (lapsi oppii vuorovaikutustaitoja)
LASTEN TIETO-JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN
YMPÄRISTÖTIETOISUUS, KESTÄVÄ KEHITYS, EKOLOGISUUS
LAPSEN YKSILÖLLINEN KEHITYKSEN JA OPPIMISEN TUKI (lapselle järjestetään hänen tarvitsemansa oppimisen ja kehityksen tuki)
MYÖNTEISET KOKEMUKSET JA OPPIMISEN ILO
MUITA MINULLE TÄRKEITÄ ARVOJA LAPSENI VARHAISKASVATUKSESSA:
Your answer
JUTTELE LAPSESI KANSSA JA KIRJOITA TÄHÄN, MILLAINEN HÄNEN MIELESTÄÄN ON HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄHOIDOSSA.
Your answer
MILLAISIA TIETOJA, TAITOJA JA OSAAMISTA LAPSEMME TARVITSEVAT TULEVAISUUDESSA?
Your answer
MUITA TERVEISIÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN TEKIJÖILLE:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms