רישום לכתה א' לשנת הלימודים תשע"ח קרית טבעון
להלן טופס מקוון להרשמה לכתה א' לשנת הלימודים תשע"ח,
לילדים שנולדו מהתאריך 1/1/2011, כ"ה בטבת תשע"א
ועד 31/12/2011 , ה' בטבת תשע"ב
שימו לב!
להשלמת הרישום יש לשלוח צילום של תעודת הזהות + ספח של שני ההורים.
לכבוד - מחלקת החינוך מינהלת רישום לכתה א'
במייל - harshamalef@gmail.com
יש לציין במייל את שם הילד/ה הנרשמ/ת + שם משפחה ומספר תעודת הזהות.

לנרשמים שהינם תושבי חוץ {לבתי הספר שקד ומיתרים}, יש להעביר אישור לימודי חוץ מהרשות השולחת + תעודת זהות.
לנרשמים שהינם תושבי טבעון, יש לצרף צילום תעודת זהות.
לנרשמים שהינם תושבים חדשים בקרית טבעון, יש לצרף צילום תעודת זהות, חוזה קניה/שכירות וטופס ביטול רישום מהרשות בה רשומים.

לאחר לחיצת "שלח" בתחתית הדף ובהתקבל במשרדנו כל האישורים הנחוצים יושלם הרישום.

כותרת ללא שם
כותרת ללא שם
1. שם הילד/ה *
Your answer
2. שם המשפחה *
Your answer
3. מספר תעודת הזהות *
Your answer
4. מגדר *
5. תאריך הלידה *
MM
/
DD
/
YYYY
6. גן חובה בו לומד/ת הילד/ה *
Your answer
7. כתובת מגורי הילד/ה *
Your answer
8. כתובת הילד/ה בשנת הלימודים תשע"ו *
Your answer
פרטי ההורים:
9. שם האם *
Your answer
10. תעודת זהות של האם *
Your answer
11. מצב משפחתי של האם *
Your answer
12. טלפון של האם *
Your answer
13. דואר אלקטרוני של האם
Your answer
14. שם האב
Your answer
15. תעודת זהות של האב
Your answer
16. מצב משפחתי של האב
Your answer
17. טלפון של האב
Your answer
18. דואר אלקטרוני של האב
Your answer
הננו מבקשים לרשום את התלמיד/ה בשנת הלימודים תשע"ח לכתה א' בבית הספר:
יש לבחור שתי אפשרויות שונות ולדרגן על פי סדר עדיפות 1 או 2 ולנמק לפי הצורך.
1- עדיפות ראשונה
2 - עדיפות שנייה
אין לבחור את אותו ביה"ס פעמיים, בחירה כפולה תגרור רישום פסול.
(טרם הרישום מומלץ לעיין בהנחיות הכלליות בקשר לרישום העדיפויות, ולפירוט הייחודיות של
בתי הספר. ניתן להכנס לאתר המועצה www.ktv.org.il)
19. ביה"ס בעדיפות הראשונה: *
20. נימוקים להעדפת ביה"ס הראשון: *
Required
21. ביה"ס בעדיפות השנייה: *
22. נימוקים להעדפת ביה"ס השני: *
Required
23. אנא סמנו אם קימת התלבטות לגבי השארת הילד/ה בגן חובה שנה נוספת.
אנו מצהירים בזאת שכל הפרטים שמסרנו בזמן הרישום נכונים.
ידוע לנו כי אם יתגלו פרטים לא נכונים הבקשה תיפסל.
24. שם האם *
Your answer
25. שם האב *
Your answer
26. שלחתי את צילום תעודת הזהות ב: *
להשלמת הרישום -
יש לשלוח צילום של תעודת הזהות + ספח של שני ההורים.
לכבוד - מחלקת החינוך מינהלת רישום לכתה א'
למייל - harshamalef@gmail.com
יש לציין על הדפים הנשלחים את שם הילד/ה הנרשמ/ת. לא יתקבל במייל חוזר אישור לביצוע הרישום.
לחץ "שלח" בתחתית הדף!
האותיות הקטנות - הערות חשובות!
*אין לבחור את אותו ביה"ס פעמיים, בחירה כפולה תגרור רישום פסול.
*תהליך הרישום יסתיים ברגע שנקבל מכם צילום תעודת זהות + ספח של שני ההורים.
* קבלת ההחלטה נעשית על-ידי הרשם המוסמך לאחר התחשבות בהמלצות המנהלת היישובית שהוקמה לצורך זה.
*המועצה תעשה כמיטב יכולתה כי בנת/בתך יקבלו את העדיפות הראשונה או כל עדיפות שהוגדרה על-ידכם לעיל.
*בתום תהליך הרישום ובמידת הצורך, רשאית המועצה לשוב ולהציע לתלמידים שמקום רישומם נקבע, לבקש שינוי של ביה"ס שנקבע עבורם.
*לכל שאלה בנושא נשמח לענות - 04-9539208 או שלחו שאלה במייל - harshamalef@gmail.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service