Phiếu Tham Gia TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

- Áp dụng mỹ phẩm Pilla dành cho khách hàng trực tiếp từ hệ thống Nguyễn Vương
- Tất cả thông tin được xác thực trên hóa đơn hoặc tin nhắn mua hàng
- 1 phiếu chỉ áp dụng cho 1 vỏ chai hoặc 1 vỏ hộp
- 1 ngày chỉ đăng ký 1 phiếu
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question