Mitt Hav - Quiz
Alla världens havsområden hänger samman. Trots det skiljer sig de olika havsområdena åt när det gäller allt från salthalt, strömmar och temperatur till vilka djur och växter som lever där. Salthalten i Atlanten ligger på 35promille. Vad ligger salthalten på i Skäldervikens ytvatten?
1 point
Clear selection
Koraller är djur och vi tänker oftast på de revbildande korallerna som lever grunt i varmare vatten. Det finns koraller även i svenska vatten. Har vi koraller i Skälderviken?
1 point
Clear selection
Next
This content is neither created nor endorsed by Google.