แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 : “EF....ทักษะสมองขั้นสูง ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562
เรื่อง “EF....ทักษะสมองขั้นสูง ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21”
วันที่ 24-25 มกราคม 2562
เวลา 08.30-16.30 น.
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
Email address *
สถานที่พัก
แผนที่สถาบัน
โปรดกรอกข้อมูลการสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ
คำนำหน้าชื่อ *
Your answer
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่งงานปัจจุบัน *
Your answer
ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน *
Your answer
ที่อยู่หน่วยงาน *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
โทรศัพท์ที่ทำงาน *
Your answer
โทรศัพท์ที่บ้าน/มือถือ *
Your answer
โทรสาร *
Your answer
วันที่ 24 ม.ค. 2561 : Workshop เวลา 13.00 - 16.30 น.
หมายเหตุ : ท่านจะสามารถเข้าร่วมได้ 2 workshop ยกเว้นกรณีที่ท่านเลือก workshop 4 จะเข้าได้เพียง workshop เดียว
หมายเหตุ workshop 4 เต็มค่ะ
โปรดระบุ Workshop ที่ต้องการเข้าร่วม จำนวน 1 workshop (ช่วงเวลา 13.00-14.45 น.) *
โปรดระบุ Workshop ที่ต้องการเข้าร่วม จำนวน 1 workshop (ช่วงเวลา 15.00-16.30 น.) หมายเหตุ workshop 4 และ 6 เต็มค่ะ *
วันที่ 25 ม.ค. 2561 : Workshop เวลา 13.00 - 16.00 น.
หมายเหตุ : ท่านจะสามารถเข้าร่วมได้จำนวน 1 workshop
โปรดระบุ Workshop ที่ต้องการเข้าร่วม จำนวน 1 workshop (13.00-16.00 น.) หมายเหตุ workshop 8-9 เต็มค่ะ *
ประสงค์รับประทานอาหารประเภท *
อัตราค่าลงทะเบียน
การชำระค่าลงทะเบียน (ขอความกรุณาท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ชำระเงินภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ หากเลยกำหนดจะขออนุญาตให้สละสิทธิ์ใน workshop ที่เลือกไว้ค่ะ)
โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 333-2-25089-0 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เงินค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
กรุณาส่งเอกสารใบนำฝากเงิน (Deposit Slip) และใบสมัครมายังฝ่ายลงทะเบียน ทาง e-mail: nicfdacademic@gmail.com เมื่อฝ่ายลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของใบนำฝากเงินเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งกลับทางอีเมล์
การออกใบเสร็จรับเงินในนาม *
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การส่งใบสมัครเข้าร่วมการประชุม/ตรวจสอบรายชื่อ/ชำระค่าลงทะเบียนติดต่อ คุณเสรี สิงห์โงน หรือ คุณชาลิดา อรัญทิมา โทร. 02-441-0601-10 ต่อ 1509, 1513 e-mail: nicfdacademic@gmail.com
สอบถามข้อมูลทั่วไป : งานสื่อสารองค์กร โทร. 02-441-0601-10 ต่อ 1201, 1217
download เอกสารเชิญประชุม และรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.nicfd.cf.mahidol.ac.th/th/index.php/register
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse - Terms of Service