แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ จึงได้สร้างแบบสำรวจนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจหาความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานและบุคลากร จึงขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูล  ให้ตรงกับความต้องการการพัฒนาของท่านตามความเป็นจริงให้มากที่สุด
แบบสำรวจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป

คำแนะนำ โปรดเติมข้อความหรือใส่เครื่องหมายลงในหน้าข้อความ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.