แบบสำรวจนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง ชั้นปีที่ 1 การรับทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน และการรับสมัครรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มธ.ศูนย์ลำปาง
แบบสำรวจชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง เกี่ยวกับการรับทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน มธ.ศูนย์ลำปาง เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนการรับสมัครรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มธ.ศูนย์ลำปาง
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสำรวจ
เพศ (Sex) *
คณะ (Faculty) *
จบการศึกษาจากโรงเรียน (Graduated from) *
โปรดระบุชื่อโรงเรียนที่ท่านจบการศึกษา
Your answer
อำเภอ (District) *
โปรดระบุอำเภอของโรงเรียนที่ท่านจบการศึกษา
Your answer
จังหวัด (Province) *
โปรดระบุจังหวัดของโรงเรียนที่ท่านจบการศึกษา
Your answer
ภาค (Zone) *
โปรดระบุภาคของโรงเรียนที่ท่านจบการศึกษา
เข้ามหาวิทยาลัยในระบบ (Enter university system) *
ศาสนา (Religion) *
อาชีพผู้ปกครอง (Parenting career) *
รายได้รวมของผู้ปกครองต่อเดือน (Total income of parents per month) *
ที่พักปัจจุบัน (Address) *
ตอนที่ 2 รายการสำรวจ
ท่านรับทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน และการรับสมัครรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มธ.ศูนย์ลำปาง จากช่องทางใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เว็บไซต์ (Website)
ตลาดนัดหลักสูตร (Education market)
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน และการรับสมัครรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา ตรี มธ.ศูนย์ลำปาง ณ โรงเรียนของท่าน (Public Relations Teaching Program And the admission to undergraduate level. Lampang Center at your school)
การร่วมจัดนิทรรศการวันวิชาการของ มธ.ศูนย์ลำปาง (Academic Day Exhibition)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ (Other suggestions)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms