แบบสำรวจนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง ชั้นปีที่ 1 การรับทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน และการรับสมัครรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มธ.ศูนย์ลำปาง
แบบสำรวจชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจนักศึกษา มธ.ศูนย์ลำปาง เกี่ยวกับการรับทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน มธ.ศูนย์ลำปาง เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนการรับสมัครรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มธ.ศูนย์ลำปาง
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสำรวจ
เพศ (Sex)
คณะ (Faculty)
จบการศึกษาจากโรงเรียน (Graduated from)
โปรดระบุชื่อโรงเรียนที่ท่านจบการศึกษา
Your answer
อำเภอ (District)
โปรดระบุอำเภอของโรงเรียนที่ท่านจบการศึกษา
Your answer
จังหวัด (Province)
โปรดระบุจังหวัดของโรงเรียนที่ท่านจบการศึกษา
Your answer
ภาค (Zone)
โปรดระบุภาคของโรงเรียนที่ท่านจบการศึกษา
เข้ามหาวิทยาลัยในระบบ (Enter university system)
ศาสนา (Religion)
อาชีพผู้ปกครอง (Parenting career)
รายได้รวมของผู้ปกครองต่อเดือน (Total income of parents per month)
ที่พักปัจจุบัน (Address)
ตอนที่ 2 รายการสำรวจ
ท่านรับทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน และการรับสมัครรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มธ.ศูนย์ลำปาง จากช่องทางใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เว็บไซต์ (Website)
ตลาดนัดหลักสูตร (Education market)
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน และการรับสมัครรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา ตรี มธ.ศูนย์ลำปาง ณ โรงเรียนของท่าน (Public Relations Teaching Program And the admission to undergraduate level. Lampang Center at your school)
การร่วมจัดนิทรรศการวันวิชาการของ มธ.ศูนย์ลำปาง (Academic Day Exhibition)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ (Other suggestions)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms