คนเก่ง NSC (NSC: The Star)

ขอเชิญชวน รุ่นพี่ บอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขัน
ใน โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นน้อง

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question