XXVII OKCH - rejestracja uczestników
XXVII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna
16-18 listopada 2018, Białowieża
Email address *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Numer telefonu
Your answer
Statut *
Rodzaj uczestnictwa *
Typ rejestracji *
Zgadzam się aby moje imię, nazwisko, tytuł i streszczenie mojej prezentacji zostały opublikowane na stronie internetowej konferencji, a także w drukowanych książkach abstraktów (jeśli dotyczy). *
Zgadzam się aby moja afiliacja została opublikowana na stronie internetowej konferencji, a także w drukowanych książkach abstraktów (jeśli dotyczy). *
Zgadzam się na opublikowanie mojego adresu e-mail w książce abstraktów konferencji *
Wyrażam zgodę, aby organizatorzy kontaktowali się ze mną za pomocą podanego adresu e-mail i numeru telefonu (jeśli dotyczy) w kwestiach związanych z konferencją. *
Chcę otrzymać fakturę za opłatę konferencyjną *
Nazwa i adres instytucji na którą ma być wystawiona faktura
Proszę o podanie pełnych danych, które mają zostać umieszczone na fakturze z wyjątkiem numeru NIP.
Your answer
NIP instytucji/firmy na którą ma być wystawiona faktura
Your answer
Chcę uczestniczyć w wycieczce do Białowieskiego Parku Narodowego *
Wycieczka płatna dodatkowo w Białowieży w dniu rejestracji.
Rodzaj diety
Na bankiecie będą serwowane dania kuchni regionalnej, zawierające produkty zwierzęce. Jeśli masz inne preferencje wybierz jedną z opcji. Uwzględnimy Twoje preferencje.
Zakwaterowanie
Zarezerwowaliśmy 37 miejsc noclegowych w pokojach 2 lub 3 osobowych dla uczestników konferencji (Karczma Bierozka). Cena za 2 noclegi ze śniadaniem to 100zł. Opłatę za nocleg prosimy uiścić na miejscu w dniu zakwaterowania.
Opłata za uczestnictwo
Opłatę za udział w konferencji należy wnieść nie później niż 2 tygodnie od daty przesłania zgłoszenia. Potwierdzenie wykonania przelewu proszę przesłać w formacie PDF na adres 27okch@ibs.bialowieza.pl z dopiskiem w tytule: „Imię-Nazwisko-27okch” (np. Jan-Kowalski_27okch). W przypadku braku potwierdzenia wniesienia opłaty zgłoszenie uczestnictwa zostanie usunięte.

Numer konta bankowego do dokonywania wpłat za uczestnictwo w konferencji:
21 2490 0005 0000 4520 2505 6196 (Alior Bank)
Open Science Conservation Fund
Stoczek 1, 17-230 Białowieża

W tytule przelewu proszę dopisać: Imię-Nazwisko-27okch (np. Jan-Kowalski_27okch).

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji przed 30 września 2018r. opłata rejestracyjna zostanie zwrócona w całości. Po upływie tego terminu nie będzie możliwości wycofania opłaty rejestracyjnej.

Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Białowieży, przy ul. Stoczek 1, 17-230, reprezentowany przez dyrektora dr. hab. Rafała Kowalczyka.

W sprawach dotyczących m.in. ochrony danych można się z nami kontaktować
przez adres e-mail: 27okch@ibs.bialowieza.pl

Możecie się Państwo również kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Danych inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@ibs.bialowieza.pl
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na potrzeby związane z organizacją XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, a następnie ewentualnie w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów przez rok.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;
 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000);
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);
 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: organizatorzy konferencji (wszystkie informacje podane przez Państwa) oraz pozostali uczestnicy konferencji i wszystkie osoby zainteresowane programem konferencji i zawartością książki abstraktów (Państwa imię, nazwisko, afiliacja i adres e-mail) .

Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;

Informujemy, że podanie danych jest wymogiem wynikającym z celu sprawnego przeprowadzenia działań związanych z organizacją konferencji oraz daje możliwość swobodnego kontaktu pomiędzy uczestnikami.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms