Anketni upitnik za studente koji su završili diplomski studij geografije
Poštovane kolegice i kolege,

S ciljem poboljšanja kvalitete diplomskog studija Odjela za geografiju na Sveučilištu u Zadru nastavno osoblje provodi anketni upitnik. Upitnik je namijenjen studenticama i studentima koji su navedeni studij završili pa mogu upozoriti na nedostatke i teškoće u nastavi te utjecati na poboljšanje njezine kvalitete.
Anketni upitnik je anoniman, a podaci iz upitnika koristit će se isključivo za potrebe unaprjeđenja kvalitete nastave na diplomskom studiju Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru.
A) Podatci o studentici/studentu i završenom studiju
Diplomski studij koji ste završili: *
Preddiplomski studij koji ste završili: *
Akademska godina upisa na diplomski studij: *
Akademska godina upisa na diplomski studij: *
Akademska godina završetka diplomskog studija: *
Vaša prosječna ocjena tijekom diplomskog studija: *
Navedite Vaše motive za upis na diplomski studij: *
Spol *
B) Studijski program
Molimo Vas da procijenite u kojoj mjeri ste zadovoljni/nezadovoljni različitim aspektima Vašeg studija.
Koliko ste zadovoljni sadržajem studijskog programa: *
Potpuno nezadovoljan
Potpuno zadovoljan
Koliko ste zadovoljni izvedbom studijskog programa: *
Potpuno nezadovoljan
Potpuno zadovoljan
Koliko ste zadovoljni ponudom izbornih kolegija: *
Potpuno nezadovoljan
Potpuno zadovoljan
Koliko ste zadovoljni prilagođenošću zahtjeva i težine kolegija predznanjima studenata: *
Potpuno nezadovoljan
Potpuno zadovoljan
Održavanje praktične nastave potrebno je: *
Održavanje teorijske nastave potrebno je: *
Broj nastavnih sati seminara na diplomskom studiju potrebno je: *
Broj nastavnih sati vježbi na diplomskom studiju potrebno je: *
Broj nastavnih sati terenske nastave na diplomskom studiju potrebno je: *
Broj nastavnih sati stručne prakse na diplomskom studiju potrebno je: *
Pitanje se odnosi na praksu u školi (za dvopredmetne studente) i na praksu u institucijama (za jednopredmetne studente)
Smatrate li da postoji potreba za uvođenjem novih kolegija? *
Ukoliko prema Vašem mišljenju postoji potreba za uvođenjem novih kolegija navedite svoj prijedlog:
Smatrate li da postoji potreba za ukidanjem određenih kolegija? *
Ukoliko prema Vašem mišljenju postoji potreba za ukidanjem određenih kolegija navedite svoj prijedlog:
C) Izvedba nastave
Jasno definiranje znanja i vještina koje studenti trebaju usvojiti na pojedinim kolegijima: *
Stupac 1
Redak 1
Uključenost studenata u znanstveno istraživačke projekte nastavnog osoblja: *
Potpuno nezadovoljan
Potpuno zadovoljan
Posvećenost nastavnika individualnom radu sa studentima: *
Potpuno nezadovoljan
Potpuno zadovoljan
Zadovoljstvo načinom izvođenja seminara: *
Potpuno nezadovoljan
Potpuno zadovoljan
Zadovoljstvo načinom izvođenja vježbi: *
Potpuno nezadovoljan
Potpuno zadovoljan
Zadovoljstvo načinom provođenja terenske nastave: *
Potpuno nezadovoljan
Potpuno zadovoljan
Zadovoljstvo načinom provođenja stručne prakse: *
Potpuno nezadovoljan
Potpuno zadovoljan
Vaši prijedlozi za unaprjeđenje izvođenja seminara: *
Vaši prijedlozi za unaprjeđenje izvođenja vježbi: *
Vaši prijedlozi za unaprjeđenje provođenja terenske nastave: *
Vaši prijedlozi za unaprjeđenje provođenja stručne prake: *
D) Mogućnost zaposlenja
Molimo Vas da procijenite u kojoj mjeri ste zadovoljni/nezadovoljni mogućnošću zaposlenja.
Jeste li zaposleni? *
Ako ste zaposleni, navedite gdje radite:
Odgovor treba biti što precizniji, npr. nastavnik u osnovnoj školi, savjetnik u institutu i sl.
Ako ste zaposleni, radite li u struci?
Ako ste zaposleni, u kojoj mjeri ste zadovoljni trenutnim poslom?
Potpuno nezadovoljan
Potpuno zadovoljan
Clear selection
Prema Vašem mišljenju postoji li potreba za Vašim kadrom na tržištu rada? *
Osjećate li se pripremljenima za rad u struci nakon završenog studija? *
Na temelju znanja i vještina stečenih na studiju
Ako se osjećate nepripremljenim za rad u struci čija je odgovornost da se tako osjećate:
Ako ste na prethodno pitanje odgovorili s "Da", molimo zanemarite ovo pitanje.
Clear selection
Vaše iskustvo prilikom traženja posla nakon studija bilo je: *
Navedite probleme s kojima ste se susreli prilikom traženja zaposlenja: *
Koliko ste zadovoljni mogućnošću zaposlenja nakon studija: *
Potpuno nezadovoljan
Potpuno zadovoljan
Koliko ste zadovoljni savjetima o budućoj karijeri (zaposlenju) od strane nastavnog osoblja? *
Potpuno nezadovoljan
Potpuno zadovoljan
Koliko je nastava na diplomskom studiju u funkciji osposobljavanja za tržište rada? *
Nimalo
U potpunosti
E) Opća procjena ishoda
Kada biste ponovno birali biste li ponovno upisali isti diplomski studij? *
S obzirom na Vaša iskustva biste li drugima preporučili svoj diplomski studij? *
Namjeravate li u budućnosti upisati poslijediplomski studij (specijalistički ili doktorski)? *
U kojoj mjeri je studij ispunio Vaša početna očekivanja? *
Nimalo
U potpunosti
U kojoj mjeri Vas je studij osposobio za rad u struci? *
Nimalo
U potpunosti
U kojoj mjeri Vas je studij pripremio za nastavak školovanja u struci? *
Nimalo
U potpunosti
U kojoj mjeri su informacije koje ste o studiju imali prije upisa bile točne i korisne? *
Nimalo
U potpunosti
Koju biste opću ocjenu dali svom diplomskom studiju: *
Nedovoljan
Izvrstan
Nabrojite kolegije na diplomskom studiju koji nisu ispunili Vaša očekivanja i navedite razloge nezadovoljstva: *
Koje su kvalitete studija kojeg ste završili: *
Koji su nedostatci studija kojeg ste završili: *
Koje promjene biste predložili s ciljem poboljšanja opće kvalitete studija: *
Ukoliko želite dodati nešto što nije obuhvaćeno anketom ili želite dodati svoj komentar molimo da to učinite ovdje:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy