Harrastuskysely
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskysely kertoo harrastamisella olevan positiivinen yhteys moneen nuoren hyvinvoinnin osa-alueeseen. Harrastavat nuoret olivat elämäänsä ja elämänhallintaansa muita tyytyväisempiä ja heillä oli myös muita paremmat elintavat. Niin akateeminen tutkimus kuin järjestöjenkin selvitykset tuottavat samansuuntaisia tuloksia. Niinpä HELVARY haluaa selvittää, onko kaikilla helsinkiläislapsilla riittävästi mahdollisuuksia harrastaa itselleen sopivia asioita. Mitkä ovat harrastamisen suurimpia esteitä? Olisiko niitä mahdollista purkaa? Miten ja kenen toimesta?

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa vain 5 minuuttia. Koska haluamme tietää harrastamisen yleisyydestä ja tuesta eri ikäisten ja eri asioita harrastavien lasten osalta, toivomme sinun täyttävän oman kyselyn jokaisen lapsesi osalta.

Vastaamalla autat meitä etsimään entistä tehokkaampia ratkaisuja kaikkien helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kiitos avustasi!

Lisätietoja sähköpostitse,
helvary@helvary.fi

TAUSTAKYSYMYKSET
Minkä ikäisiä lapsesi ovat? *
Minkä koulupiirin alueella perheesi asuu? *
Mitä koulua/kouluja lapsesi käyvät? *
Your answer
KYSYMYS 1: Millaisia harrastuksia lapsellasi on? Valitse kolme tärkeintä.
MIKÄLI VALITSIT VAIHTOEHDON ”LAPSENI EI VIETÄ VAPAA-AIKAANSA HARRASTUSTEN PARISSA”, VASTAA SEURAAVAKSI KYSYMYKSIIN 2 JA 3. JOS VALITSIT JONKIN MUUN VAIHTOEHDON, SIIRRY KYSYMYKSEEN 4.
KYSYMYS 2: Mistä syistä lapsesi ei vietä vapaa-aikaansa harrastusten parissa? Valitse kaikki olennaisilta tuntuvat syyt.
KYSYMYS 3: Tarvitseeko lapsesi mielestäsi tukea siihen, että hän löytäisi itselleen harrastuksen?
KYSYMYS 4: Kuinka arvioisit lapsesi sitoutuneisuutta harrastuksiinsa?
KYSYMYS 5: Miten arvioisit harrastuksista koituvia kustannuksia suhteessa perheesi tulotasoon?
KYSYMYS 6: Miten olet mukana lapsesi harrastuksessa?
KYSYMYKSET 7-8 ON TARKOITETTU KAIKILLE VASTAAJILLE
KYSYMYS 7: Onko asuinalueellasi tarjolla riittävästi lapsille suunnattuja edullisia tai maksuttomia harrastuksia?
KYSYMYS 8: Onko asuinalueellasi tarjolla olevista edullisista tai maksuttomista harrastuksista saatavilla riittävästi tietoa?
YLÄKOULULAISTEN JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOIDEN VANHEMMILLE
KYSYMYS 9: Onko lapsesi yläkoulun tai lukion tiloissa tarjolla kaikille avoimia edullisia tai maksuttomia harrastusmahdollisuuksia?
ALAKOULULAISTEN VANHEMMILLE
KYSYMYS 10: Onko lapsesi alakoulun tiloissa tarjolla kaikille avoimia edullisia tai maksuttomia harrastusmahdollisuuksia?
KAIKILLE VASTAAJILLE
KYSYMYS 11: Haluatko kertoa muita terveisiä (kritiikkiä, ideoita, kysymyksiä) lasten ja nuorten harrastuksiin ja harrastusmahdollisuuksiin liittyen?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service