BANCO DE CURRICULUMS
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Obxecto do formulario
Formulario de recollida de datos de demandantes de emprego que desexen incorporarse ao Banco de Curriculums, co obxecto de facilitar o encontro entre oferta e demanda de postos de traballo. Servizo xestionado por PROECO - Concello de Barbadás
INFORMACIÓN PARA O TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS CANDIDATOS BOLSA DE EMPREGO
O Concello de Barbadás é o Responsable do tratamento dos datos persoais do Interesado e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:

Fin do tratamento: xestionar a bolsa de emprego a cargo do Centro Empresarial Transfronteirizo no ámbito das actividades que realiza e, posibilitar así a participación do o interesado nos procesos de selección, de quen demande candidatos que se  adecuen ao seu perfil ou aqueles levados a cabo polo Responsable. Ademais, os seus datos tamén se tratan para a xeración de informes, estatísticas e xestión da calidade do servizo da bolsa de emprego.

Criterios de conservación dos datos: conservaranse durante un prazo máximo de dous anos, transcorrido o cal se procederá á supresión dos datos garantíndolle un total respecto á confidencialidade tanto no tratamento como na súa posterior destrución. Neste sentido, transcorrido o citado prazo, e se desexa continuar participando nos procesos de selección executados directamente polo Responsable ou a través de terceiros, rogámoslle remítanos novamente o seu currículo.

Actualización dos datos: En caso de producirse algunha modificación nos seus datos, rogámoslle comuníquenolo por escrito canto antes, con obxecto de manter os seus datos debidamente actualizados.

Comunicación dos datos: a empresas, entidades, organizacións así como calquera outro axente empregados que oferte postos de traballo que se  adecuen ao seu perfil. Esta comunicación poderase producir en calquera momento durante o período de tempo establecido para a conservación do seu currículo, por iso advírtese o interesado que non será informado polo Responsable de cada unha destas comunicacións.

Dereitos que asisten ao Interesado:
- Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
- Dereito de acceso, rectificación,  portabilidad e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento.
- Dereito a presentar unha reclamación #ante a Autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:  Concello de Barbadás.  C/ Cimadevila, 1 - 32890 Barbadás (Ourense). Email: concello@barbadas.es
Datos de contacto do  DPO: Rúa Cimadevila, 1_ 32890 Ourense - concello@barbadas.es

Para continuar, vostede debe aceptar que leu e presta o seu consentimento para comunicación dos seus datos nos termos expresados
*
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy