BANCO DE CURRICULUMS
Obxecto do formulario
Formulario de recollida de datos de demandantes de emprego que desexen incorporarse ao Banco de Curriculums, co obxecto de facilitar o encontro entre oferta e demanda de postos de traballo. Servizo xestionado por PROECO - Concello de Barbadás
INFORMACIÓN PARA O TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS CANDIDATOS BOLSA DE EMPREGO
O Concello de Barbadás é o Responsable do tratamento dos datos persoais do Interesado e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:

Fin do tratamento: xestionar a bolsa de emprego a cargo do Centro Empresarial Transfronteirizo no ámbito das actividades que realiza e, posibilitar así a participación do o interesado nos procesos de selección, de quen demande candidatos que se adecuen ao seu perfil ou aqueles levados a cabo polo Responsable. Ademais, os seus datos tamén se tratan para a xeración de informes, estatísticas e xestión da calidade do servizo da bolsa de emprego.

Criterios de conservación dos datos: conservaranse durante un prazo máximo de dous anos, transcorrido o cal se procederá á supresión dos datos garantíndolle un total respecto á confidencialidade tanto no tratamento como na súa posterior destrución. Neste sentido, transcorrido o citado prazo, e se desexa continuar participando nos procesos de selección executados directamente polo Responsable ou a través de terceiros, rogámoslle remítanos novamente o seu currículo.

Actualización dos datos: En caso de producirse algunha modificación nos seus datos, rogámoslle comuníquenolo por escrito canto antes, con obxecto de manter os seus datos debidamente actualizados.

Comunicación dos datos: a empresas, entidades, organizacións así como calquera outro axente empregados que oferte postos de traballo que se adecuen ao seu perfil. Esta comunicación poderase producir en calquera momento durante o período de tempo establecido para a conservación do seu currículo, por iso advírtese o interesado que non será informado polo Responsable de cada unha destas comunicacións.

Dereitos que asisten ao Interesado:
- Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
- Dereito de acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento.
- Dereito a presentar unha reclamación #ante a Autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos: Concello de Barbadás. C/ Cimadevila, 1 - 32890 Barbadás (Ourense). Email: concello@barbadas.es
Datos de contacto do DPO: Rúa Cimadevila, 1_ 32890 Ourense - concello@barbadas.es

Para continuar, vostede debe aceptar que leu e presta o seu consentimento para comunicación dos seus datos nos termos expresados
*
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy