Treningi grupowe 2022 - zasady / Group trainings - rules
Prosimy o zapoznanie się i akceptację sposobu funkcjonowania treningów grupowych w szkole teniskrakow.pl.

1. CZAS TRWANIA treningu wynosi 60 minut (55 minut treningu, 5 minut na sprawy organizacyjne).

2. PIERWSZE ZAJĘCIA: przy zgłoszeniu na pierwsze zajęcia uczestnik otrzymuje fakturę za jeden trening (konieczną do opłacenia przed rozpoczęciem zajęć). Po pierwszym treningu uczestnik wybiera formę płatności za kolejne zajęcia (szczegóły w punkcie 3).
Nieobecność w pierwszych zajęciach zgłoszona min. 24h przed ich rozpoczęciem pozwala na zmianę terminu.

3. OPCJE PŁATNOŚCI:  jednorazowo za semestr, w 2 ratach za semestr lub miesięcznie (szczegóły opłat podane są w cenniku https://www.teniskrakow.pl/cennik-2021-2022/).

4. NIEOBECNOŚĆ w treningu nie zwalnia uczestnika  z opłaty. W  przypadku zgłoszenia nieobecności (mailem na adres teniskrakow2@icloud.com lub wiadomością na nr 505530053) min 24h wcześniej istnieje możliwość „odrobienia” zajęć w terminie podanym przez trenera, dołączając do innej grupy (nie gwarantujemy możliwości odrobienia wszystkich zgłoszonych nieobecności). Okres odrabiania treningów obejmuje semestr, w którym zgłoszone zostały nieobecności. Opłaty za niewykorzystane treningi nie podlegają zwrotowi i nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

5. REZYGNACJA z kontynuacji treningów może nastąpić min 7 dni przed rozpoczęciem następnego okresu rozliczeniowego. W przeciwnym razie zostanie naliczona opłata za kolejny miesiąc.

6. Uczestnicy treningów wyrażają zgodę na ewentualne zamieszczenie zdjęć ze swoim wizerunkiem na stronie www.teniskrakow.pl oraz w mediach społecznościowych teniskrakow.pl (Facebook, Instagram).

ENGLISH VERSION

Group trainings - rules
Please read and accept the rules of group training at teniskrakow.pl.

1. The duration of the training is 60 minutes (55 minutes of training, 5 minutes for preparation).

2. The first training session: when registering for the first training session the participant will receive an invoice for one training session (to be paid before the training starts). After the first training the participant chooses the form of payment for the next training (details in point 3).
Failure to attend the first training notified at least 24 hours before the start of the training allows the participant to change the time of the training. Absence from the first training notified at least 24 hours before the start of the training allows for rescheduling.

3. Payment options: once per semester, in 2 installments per semester or monthly (for details see the price list at https://www.teniskrakow.pl/cennik-2021-2022/).

4. Non-attendance does not exempt the participant from the fee. In case of notifying the absence (by e-mail to teniskrakow2@icloud.com or by message to 505530053) at least 24 hours in advance there is a possibility to "make up for" the classes at a time given by the trainer, joining another group (we do not guarantee the possibility to make up all the notified absences). The period of making up for the training includes the semester in which the absences were reported. Fees for unused trainings are not refundable and are not transferred to the next settlement period.

5. Resignation from the training can take place at least 7 days before the beginning of next training period. Otherwise a fee for the next month/period will be charged.  

6. The participants of the training sessions agree to for publishing photos with their image on www.teniskrakow.pl website and in teniskrakow.pl social media (Facebook, Instagram).


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i Nazwisko  / Name and Surname *
Telefon kontaktowy/ contact phone number *
Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoły teniskrakow.pl / I have read and I accept the terms and conditions of teniskrakow.pl
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy