Chestionar on-line pentru elevii din ciclul superior al liceului (clasele a XI-a și a XII-a), privitor la prezența autorilor canonici în programele de bacalaureat, pentru disciplina Limba și literatura română
Sondaj efectuat în cadrul Proiectului Național „Paradigmele (Post)modernității”, implementat de Colegiul Național „Al. I. Cuza” Galați
Clasa: *
Filiera, profilul, specializarea: *
Modificarea programelor de bacalaureat la ciclul liceal este o necesitate. Consultarea elevilor în această privință este esențială. Este important să răspunzi la întrebările următoare! Poți contribui la definirea unor propuneri care vor fi transmise la minister. Părerea ta contează!
1. Cunoști lista autorilor canonici, din programa de bacalaureat pentru limba și literatura română? *
2. Ai citit minimum un text pentru fiecare dintre autorii canonici? *
3. Consideri necesară verificarea lecturii obligatorii de către profesori? *
4. Faci lectura unor opere literare care nu sunt incluse în lista pentru bacalaureat? *
5. Ai timp suficient de lectură pentru o parcurge o carte într-o săptămână? *
6. Ce operă literară alegi pentru a trata specificul operei lui Mihail Sadoveanu? *
7. Bifează operele literare pe care le-ai studiat în ciclul liceal, aparținând lui Mihai Eminescu. *
Required
8. Consideri necesară diferențierea categorică a programei pentru bacalaureat, în funcție de profil și specializare? *
9. Ce scriitori din lista autorilor canonici ar trebui să figureze, din punctul tău de vedere, în programa de bacalaureat pentru profilul real? *
Required
10. Care sunt, din punctul tău de vedere, scriitorii care ar trebui să facă parte numai din lista autorilor propuși pentru bacalaureat, pentru profilul uman? *
Required
11. Ce alți scriitori ai include în lista canonică pentru bacalaureat, dintre cei enumerați mai jos? *
Required
12. Motivul alegerii tale este: *
Required
13. Citești romane ale scriitorilor contemporani? *
14. Consideri oportună introducerea scriitorului contemporan Mircea Cărtărescu în lista autorilor canonici din programa de bacalaureat? *
15. Îți poți exprima părerea despre lectura particulară/suplimentară în cadrul orelor de limba și literatura română? *
16. Consideri că lista de autori canonici este utilă pregătirii tale pentru bacalaureat? *
17.Din punctul tău de vedere, este importantă studirea criticii literare pentru bacalaureat? *
18. Pentru o revizuire a programei de bacalaureat, ai propune să se elimine: *
Required
19. Din punctul tău de vedere, alegerea textelor literare în cursul liceului trebuie să permită: *
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms