โครงการอบรมกระบวนการสร้างชิ้นงานต้นแบบด้วยความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototype (RP) ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการ
- นิสิตปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คนละ 200 บาท
- ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คนละ 300 บาท
- บุคลากรภายนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คนละ 300 บาท

ชื่อ - นามสกุล (โปรดระบุคำนำหน้า)
Your answer
สังกัด
อื่นๆ (โปรดระบุ)
Your answer
เลขประจำตัว (สำหรับนิสิตปัจจุบัน)
Your answer
สาขาวิชา
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
E-mail
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms