КІРІC САУАЛНАМАCЫ / ВХОДНАЯ АНКЕТА
Құрметті әріптес!
Республика педагогтерінің курстық дайындығының сапасын арттыру әрдайым «Өрлеу» БАҰО» АҚ басты назарында.
«Өзін-өзі тану» пәнінің бағдарламасының курстық мазмұнының жаңарту аясында Сіздің сұранысыңыз бен жетістіктеріңізді білу өте маңызды. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

Уважаемый коллега!
Повышение качества курсовой подготовки педагогов республики является постоянной заботой АО «НЦПК «Өрлеу».
В условиях обновления программы курса по предмету «Самопознание» очень важно знать Ваши образовательные потребности и достижения. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:
Компьютердің нөмірі / Номер компьютера *
Курс тақырыбы / Тема курса *
Курстың басталу мерзімі / Дата начало курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курстың аяқталу мерзімі / Дата окончания курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курс тренері / Тренер курсов *
Тыңдаушының аты-жөні / ФИО слушателя *
Жасы / Возраст *
Қала / Город *
Жұмыс орны / Место работы *
Педагогтік еңбек өтілі / Педагогический стаж *
Лауазымды жұмыс өтілі / Стаж работы по занимаемой должности *
Біліктілікті арттыру курсынан өткен соңғы жылы / Год прохождения последних курсов ПК *
№1 сұрақ / вопрос. Біліктілікті арттыру курсына қандай мақсатпен келдіңіз? / Цель обучения на курсах повышения квалификации?
Тиісті бірнеше жауапты белгілеңіз / отметьте несколько необходимых ответов *
Required
№2 сұрақ / вопрос. Осы курс мазмұнынан қаншалықты хабарыңыз бар? / Насколько Вы осведомлены о содержании данных курсов?
біреуін ғана белгілеңіз / отметьте только один из пунктов *
№3 сұрақ / вопрос. Жалпыадамзаттық құндылықтар туралы Өз түсінігіңізді сипаттаңыз / Опишите свое понимание общечеловеческих ценностей
*
№4 сұрақ / вопрос. «Өзін-өзі тану» пәнінің рухани негізінің тереңдігі мен маңыздылығын білім беру үрдісіне қатысатын келесі категориялар қалай түсінетінін бағалаңыз / Оцените, насколько понимают важность и глубину духовной сути предмета "Самопознание" следующие категории участников образовательного процесса
Басшылар / Администрация *
Required
Педагогтер қауымы / Коллектив педагогов *
Required
Ата-аналар / Родители *
Required
Оқушылар / Учащиеся *
Required
№5 сұрақ / вопрос. «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру пәнін біртұтас педагогикалық үрдіске интеграциялауда Сіз қандай қиындықтармен кездестіңіз: / Вы испытываете затруднения при интеграции НДО «Самопознание» в целостный педагогический процесс при:
Тиісті бірнеше жауапты белгілеңіз / отметьте несколько необходимых ответов *
Required
№6 сұрақ / вопрос. Сіз «Өзін-өзі тану» пәнін оқыту әдістері туралы ақпаратты қандай дерек көздерінен аласыз? / Из каких источников Вы получаете информацию о методике преподавания предмета "Самопознание"
Тиісті бірнеше жауапты белгілеңіз / отметьте несколько необходимых ответов *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy