Žádost o povolení přestupu a individuálního vzdělávání
Školy Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová

Jméno žadatele (zákonného zástupce žáka):

Adresa žadatele:

Tel. žadatele:

E-mail žadatele:

V souladu s § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, žádám o povolení individuálního vzdělávání pro syna /dceru:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo:

Trvalé bydliště žáka:

Povolení žádám pro tyto ročníky, ve kterých má být žák vzděláván:

Důvody pro individuální vzdělávání:

Popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka:

Další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka:

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání (přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat zákonný zástupce


____________________________________________________________________________________
jméno a příjmení – oba zákonní zástupci

V __________________ dne __________ 2018 Podpis žadatele:

Pan/Paní *
Jméno, příjmení žadatele *
(vyplňte např. takto: Jana Novotná)
Your answer
DS
(vložte, pokud máte datovou schránku)
Your answer
Ulice *
(vyplňte např. takto: Vinohradská 689)
Your answer
Obec *
(vyplňte např. takto: Horní Dolní)
Your answer
PSČ *
Your answer
Datum *
(vyplňte takto: dd.mm.rrrr)
Your answer
číslo jednací
(vyplní škola)
Your answer
Jméno a příjmení žáka *
(vepište v 1. pádě - např. Jan Novotný)
Your answer
Komu (žákovi) *
(vyplňte v 6. pádě - např. Janovi Novotnému)
Your answer
narozen (narozena)
(vyplňte takto: dd.mm.rrrr)
Your answer
Rodné číslo dítěte *
Your answer
Místo narození dítěte *
Your answer
Škola *
(vyplňte v jednom řádku, takto: ZŠ, Vodní 205, Horní Dolní, 123 00)
Your answer
ročník ve škole *
(vepište takto: 1.)
Your answer
DS školy *
(doplňte; můžete najít např. zde - https://seznam.gov.cz/ovm/welcome.do)
Your answer
Email školy *
Your answer
Email zákonného zástupce *
Your answer
Telefon žadatele *
Your answer
Nástup do naší školy ode dne *
(vepište takto: dd.mm.rrrr)
Your answer
Druhý cizí jazyk *
Your answer
Povolení žádám pro tyto ročníky, ve kterých má být žák vzděláván: *
Your answer
Důvody pro individuální vzdělávání: *
Your answer
Popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka: *
Your answer
Další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms