FORMULAR ADERARE LA REȚEAUA EDU-CES
Acest formular reprezintă demersul dumneavoastră de a adera la Rețeaua EDU-CES.
Email address *
Date de identificare organizație - denumire ONG *
Your answer
Localitate/județ *
Your answer
Telefon/mobil *
Your answer
E-mail *
Your answer
Pagina web *
Your answer
Reprezentantul legal al organizației *
Your answer
Reprezentatul delegat pentru comunicarea cu rețeaua EDU-CES (prenume/nume, calitatea în organizație, telefon, e-mail) *
Your answer
Domeniul principal de activitate al organizației *
Your answer
Domenii secundare de activitate
Your answer
Afilieri la alte organizații sau rețele (dacă este cazul)
Your answer
Nivelul de desfășurare al activităților *
Capacitatea operațională a organizației 1 - Numărul de angajați în ultimul an de activitate *
Your answer
Capacitatea operațională a organizației 2 - Numărul de voluntari implicați în ultimul an de activitate *
Your answer
Capacitatea operațională a organizației 3 - Buget activități derulate în anul 2017 *
Your answer
Activități/proiecte derulate în domeniul vizat de proiectul EDU-CES (scurtă descriere, dacă este cazul)
Your answer
Prin completarea acestui chestionar, implicarea organizației în Rețeaua EDU-CES este: *
Required
INFORMARE: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004. Prin completarea acestui chestionar îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal, precum și a datelor organizației pe care o reprezint, folosite în cadrul proiectului „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)” contract POCA, cod SMIS 112080, proiect implementat de Asociația C4C – Communication for Community. Totodată, sunt de acord cu utilizarea datelor oferite de mine către echipa de management/implementare a proiectului mai sus menționat, cât și de către instituțiile abilitate în acest sens (Organisme Intermediare, Autoritatea de Management și altele). Menționez că am luat la cunoștință informațiile prevăzute în Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of C4c.ro. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms