Aptauja par iedzīvotāju attieksmi un izpratni par nodokļu reformu
Ar 2018. gadu Latvijā ir ieviesta jaunā nodokļu reforma. Kā zināms, tā paredz izmaiņas, kas skar teju visus nodokļu maksātājus.

Analizējot izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā, jau sākotnēji nākas secināt, ka nodokļu reformā izceltās pozitīvās vēsmas iedzīvotāju labklājībai tomēr satur arī “ēnas” puses, par ko sabiedrība pienācīgi nav informēta.
Tiesībsargs sadarbībā ar Latvijas Universitāti veic pētījumu par nodokļu reformas plusiem un mīnusiem. Pētījumā aicinām dalīties ar savām zināšanām un attieksmi par vienu no nodokļu reformas būtiskākajām izmaiņām, kas skar darba ņēmējus – par diferencēto neapliekamo minimumu.

Jūsu viedoklis mums ir svarīgs, lai novērtētu iespējamos nodokļu sistēmas trūkumus un meklētu risinājumus tās pilnveidošanai. Jūsu atbildes in anonīmas un tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Lūdzam Jūs veltīt 7 minūtes sava laika un aizpildīt anketu, atbildot uz šādiem jautājumiem.

1. Es esmu: *
Iespējams atzīmēt vairākas atbildes.
Required
2. Lūdzu novērtējiet, cik lielā mērā piekrītat zemāk minētajiem apgalvojumiem par savu informētību, zināšanām un attieksmi par diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu. *
No 2018.gada Latvijā katram cilvēkam tiek noteikta individuāla neapliekamā minimuma summa atkarībā no gūto ienākumu apjoma.
pilnībā piekrītu
drīzāk piekrītu
neitrāli
drīzāk nepiekrītu
pilnībā nepiekrītu
nav atbildes
Es esmu informēts par neapliekamā minimuma piemērošanu
Es esmu zinošs par neapliekamā minimuma piemērošanu
Es atbalstu jauno kārtību neapliekamā minimuma piemērošanā
3. Ja par izmaiņām neesat informēts, kāds tam ir iemesls
Uz šo jautājumu atbildiet tikai tad, ja par izmaiņām NEESAT informēts.
4. Ja par izmaiņām esat informēts, lūdzu novērtējiet, cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumiem, ka diferencētā neapliekamā minimuma piemērošana ir:
Uz šo jautājumu atbildiet tikai tad, ja ESAT informēts par jauno kārtību. Katrā apakšjautājumā lūdzu atzīmējiet vienu atbilžu variantu, kas, Jūsuprāt, visprecīzāk raksturo Jūsu atbildi.
pilnībā piekrītu
drīzāk piekrītu
neitrāli
drīzāk nepiekrītu
pilnībā nepiekrītu
nezinu
Sociāli taisnīga
Izprotama man kā iedzīvotājam
Sarežģīti administrējama
Jāpilnveido
5. Kāda kārtība diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanai Jūs apmierina vairāk: *
Šobrīd neapliekamais minimums tiek piemērots pēc principa - jo mazāka alga, jo lielāks neapliekamais minimums, neapliekamais minimums netiek piemērots cilvēkiem ar ienākumiem virs 1000 euro pirms nodokļu nomaksas. Svarīgi, ka nepaliekamo minimumu aprēķina VID katram nodokļu maksātājam, ko katru mēnesi piemēro darba devējs, aprēķinot darba algu. Iepriekšējā kārtība paredzēja, ka neapliekamais minimums tika piemērots visiem, taču cilvēkiem ar mazāku algu tika piemērots lielāks neapliekamais minimums (diferencētais neapliekamais minimums), ko varēja atgūt pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa veidā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.
6. Kura neapliekamā minimuma piemērošanas kārtība, vērtējot no seku viedokļa, Jūs vairāk apmierina? *
Vēsturiski diferencētais neapliekamais minimums bija jāpiemēro, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa tika izmaksāta nākamajā gadā, tad šobrīd tas tiek piemērots katru mēnesi un cilvēks naudas izteiksmē to var izjust uzreiz. Taču, ja ienākumi ir palielinājušies, var izveidoties situācija, ka nodokļu maksātājs paliek parādā valstij iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo neapliekamo minumu piemēro pamatojoties uz novecojušiem datiem. Minētais nozīmē, ka cilvēkam ir pienākums sekot nodokļu nomaksai un iesniegt gada ienākumu deklarāciju, ja veidojas parāds, tāpat tas nozīmē, ka šo pienākumu neizpildes gadījumā valsts varēs parādu piedzīt un sodīt par deklarācijas neiesniegšanu.
7. Zinot būtiskākās atšķirības diferencētā neapliekamā minimuma vēsturiskajai un pašreizējai kārtībai, vai *
Daļēji
Nav atbildes
pašreizējo kārtību uzskatāt par taisnīgu
pašreizējā kārtībā būtu jāveic izmaiņas
8. Domājot par izmaiņu nepieciešamību jaunajā diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas kārtībā, Jūsuprāt: *
9. Vai Jūs zināt, ka neapliekamais minimums netiek piemērots mikrouzņēmumu īpašniekiem un mikrouzņēmumu darbiniekiem? *
10. Vai Jūs zināt, ka mikrouzņēmumu īpašnieki un mikrouzņēmumu darbinieki, kas vienlaikus strādā arī vispārējā nodokļu režīmā, nav tiesīgi piemērot neapliekamo minimumu? *
11. Kā Jūs vērtējat nodokļu politiku, ka mikrouzņēmumu īpašnieki un mikrouzņēmumu darbinieki, kas vienlaikus strādā arī vispārējā nodokļu režīmā, nav tiesīgi piemērot neapliekamo minimumu? *
12. Vai valstij būtu jāparedz lielāki nodokļu atbalsta pasākumi mikrouzņēmumos nodarbinātajiem? *
13. Kur Jūs iegūstat informāciju par savu diferencēto neapliekamo minimumu? *
Iespēja atzīmēt vairākus atbilžu variantus.
Required
14. Vai Jūs regulāri (reizi pusgadā) pārbaudāt informāciju par saviem ienākumiem VID EDS (VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā)? *
15. Vai Jūs piekrītat apgalvojumam, ka nodokļu sistēmai ir jābūt tādai, ka to saprot ikviens nodokļu maksātājs pat bez specializētām zināšanām, nevis tādai, ka visas neskaidrības par nodokļiem ir jāprasa grāmatvedim vai nodokļu konsultantam? *
16. Kā kopumā vērtējat valsts noteiktos nodokļu atvieglojumus nodarbinātajiem? *
Pašreizējie nodokļu atvieglojumi - neapliekamais minimums, attaisnotie izdevumi par izglītību, medicīnas pakalpojumiem, iemaksām privātajos pensiju fondos u.c., kā arī atvieglojumi par apgādājamajiem.
ļoti pozitīvi
drīzāk pozitīvi
neitrāli
drīzāk negatīvi
ļoti negatīvi
nav atbildes
Jūsu vērtējums
17. Vai valsts noteiktie nodokļu atvieglojumi nodarbinātajiem, Jūsuprāt, motivē vairākumu maksāt nodokļus? *
18. Lūdzu norādiet savu dzimumu:
19. Lūdzu norādiet savu vecumu:
20. Jūsu ģimenē pamatā izmantotā sarunvaloda ir:
21. Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir:
22. Jūsu vidējie ienākumi mēnesī pirms nodokļu atskaitīšanas:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms