PRIJAVNICA: Ne-festival gledališča zatiranih 2020 | APPLICATION FORM: Non-festival of the Theatre of the Oppressed 2020
English below. -> -> ->


Dobrodošel_a.

Veseli nas, da se prijavljaš na 8. mednarodni Ne-festival gledališča zatiranih z naslovom ''Duh časa''. Upamo, da se nam pridružiš v ustvarjanju in druženju, zato te vabimo k izpolnjevanju!


TERMIN: 5.-9. 8. 2020, prijave do 20. 7.
LOKACIJA: Gornji Grad, Slovenija
CENA: early bird (prijava in plačilo do 6. 7. 2020) 100-140 EUR // 130-160 EUR (prijava in plačilo po 6. 7. 2020). Znesek izberete po principu solidarnostne ekonomije ter podprete kulturne delavke_ce Ne-festivala.
KONTAKT: transformator.toslo@gmail.com.NE-FESTIVALSKI KODEKS OBNAŠANJA TER PRAKTIČNE INFORMACIJE:


1. SKRBIMO ZA OKOLJE IN SKUPNOST

Vsak_a udeleženec_ka je v času Ne-festivala odgovoren_a poskrbeti zase, za Ne-festivalsko skupnost in za okolico.
Vsak_a udeleženec_ka s seboj prinese PRIBOR, KROŽNIK in KOZAREC ter ostale osnovne potrebščine.2. OMEJITVE NA DELAVNICAH

Delavnice letošnjega Ne-festivala so:

Jaša Jenull - "ULIČNE AKCIJE (UMETNOST AKTIVIZMA & AKTIVIZEM UMETNOSTI)" - DOPOLDAN

Maja Žerovnik in Amanda Kladnik - "ZELIŠČNA PRIPOVED" - DOPOLDAN

Birgit Fritz - ''DUH STRAHU" - POPOLDAN

Hannah Sneyd in Germán Torres - "SKUPNOSTNA SKRB" - POPOLDANUdeležba na posameznih delavnicah je možna zgolj vse 3 dni Ne-festivala.
* Mogoča je tudi udeležba posameznih dopoldanskih/popoldanskih delavnic.3. OTVORITEV NE-FESTIVALA

Ne-festival bomo otvorili v sredo, 5. 8. 2020 z večernim programom in predstavami ter možnostjo dodatnega programa - pohodom na bližnji hrib. Otvoritev bo spremljala tudi Prva večerja.4. CENA

--- EARLY BIRD (prijave in plačila do 6. 7. 2020): 100-140 EUR (solidarnostna ekonomija)
--- Po 6. 7. 2020: 130-160 EUR (solidarnostna ekonomija)

Po principu solidarnostne ekonomije lahko plačate po svojih zmožnostih in s tem podprete kulturne delavke_ce, izvajalke_ce, mentorje_ice in organizatorke_je Ne-festivala.

V ceno je vključeno spanje v Ne-festivalskem kampu, jutranja majhna kuhinja (pripravi si sam - kava, čaj in sadje), dva veganska/vegetarijanska obroka na dan (kosilo in večerja), delavnice in predstave, delavnice za otroke.5. PRIJAVA IN PLAČILO

Ob izpolnitvi prijavnice ti bodo posredovani podatki za plačilo kotizacije za udeležbo na Ne-festivalu.
Prijava je potrjena ob poravnanem plačilu na TRR društva.6. VRAČILO DENARJA

V primeru odjave do 20. 7. 2020 vračamo 80 % vplačanega zneska. Za odjave po 20. 7. 2019 denarja NE vračamo.
-------- ENG ---------


Welcome.

We are more than glad to welcome you at the application form for 8th international Non-festival of Theatre of the Opressed, titled ''Zeitgeist''. We hope you join us, so we invite you to fill out the form!DATE: 5.- 9. 8. 2020
LOCATION: Gornji Grad, Slovenia
PRICE: early bird (registration and payment before July 6th 2020) 100-140 EUR // 130-160 EUR (registration and payment after July 6th 2020). Choose the amount by means of solidarity economy and support cultural workers organising and facilitating Non-festival.
CONTACT: transformator.toslo@gmail.comTHE NON-FESTIVAL CODE OF CONDUCT AND PRACTICAL INFORMATION:


1. TAKING CARE OF THE ENVIRONMENT AND THE COMMUNITY

Each and every participant is obliged to take care of her_himself, of the Non-festival community and the surrounding environment during the Non-festival.
Each and every participant is obliged to bring her_is own cuttlery, plate and cup.2. WORKSHOP LIMITATIONS

Jaša Jenull - "STREET ACTION (ART OF ACTIVISM & ACTIVISM OF ART)" - MORNING

Maja Žerovnik in Amanda Kladnik - "HERBAL STORY" - MORNING

Birgit Fritz - ''THE GHOST OF FEAR" - AFTERNOON

Hannah Sneyd in Germán Torres - "COLLECTIVE CARE" - AFTERNOONIt is only possible to participate in individual workshops for the full 3 days of the Non-festival.
* It is also possible to attend individual morning/afternoon workshops.


3. GRAND OPENING AND THE NON-FESTIVAL PROCESSION

The opening of the Non-festival will take place on Wednesday, the 5th of August 2020, with evening program and performances and optional additional programme - a hike to the nearby hill. It will also include the First Supper.


4. PRICE

EARLY BIRD (registration and payment before July 6th 2020) : 100-140 EUR **
After July 6th 2020: 130-160 € **

*The price includes sleeping in the Non-festival camp, morning coffee, tea and fruit, two vegan / vegetarian meals per day (lunch and dinner), workshops and performances, workshops for children and childcare.

**Choose the amount by means of solidarity economy and support cultural workers organizing and facilitating Non-festival. According to the state of your finances and the principles of solidarity economy you can also transfer a higher amount, thus helping the organizers of the event.


5. APPLICATION AND PAYMENT

After filling in the application form you will receive info for transfering the payment for attending the Non-festival.
Your application will be confirmed after making the transfer to our association's account.6. REIMBURSEMENT

In case of cancellation before 20. 7. 2020 we reimbruse 80% of the payed sum. After 20. 7. 2020 there will be NO reimbursements.
Email *
Obveščen_a sem o Kodeksu obnašanja na Ne-festivalu in ga v celoti sprejemam. // I have been informed of the Non-festival code of conduct and I fully accept it. *
V kolikor je tvoj odgovor 'NE' ali 'drugo', prosimo, zapiši razloge. | If your answer is 'NO' or 'other', please write down the reasons.
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy