ව්‍යවසායකත්වය
වඩාත් නිවැරදි හා ගැළපෙන පිළිතුර තෝරන්න.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
පුනරීක්‍ෂණ මාලා අංක 28-(බහුවරණ)
e- mail address *
ඔබ සතු හෝ වෙනත් අයෙකුගේ ඔබට අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා භාවිතා කළහැකි විද්‍යුත් තැපෑලක් මෙහි ඇතුළත් කළ හැකිනම් මින් ඉදිරියට අපගේ අධ්‍යාපන මෙවලම් සමග ඉතා සක්‍රීයව සම්බන්ධ විය හැකිය. මෙය පිරවීම ඔබට වැදගත් වේ.
මුලකුරු සමග නම *
පාසලේ නම *
*
2 points
Captionless Image
*
2 points
Captionless Image
*
2 points
Captionless Image
*
2 points
Captionless Image
*
2 points
Captionless Image
*
2 points
Captionless Image
*
2 points
Captionless Image
*
2 points
Captionless Image
*
2 points
Captionless Image
*
2 points
Captionless Image
*
2 points
Captionless Image
*
2 points
Captionless Image
*
2 points
Captionless Image
*
2 points
Captionless Image
*
2 points
Captionless Image
*
2 points
Captionless Image
*
2 points
Captionless Image
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy