ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การอบรมประเภทการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning)
คำชี้แจง  โปรดอ่านข้อความข้างล่างนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2565 จำนวน 2 หลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้


>>> 1. หลักสูตร หัวข้อ “Update มาตรฐานการบัญชีกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2564”
           
           วิทยากรโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย  สุทธิพันธุ์
     
           วันจัดอบรม : วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.45 – 17.30 น.

        รูปแบบการจัดอบรม : อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom (ทั้งนี้แจ้งรหัสการเข้าระบบ Zoom อีกครั้ง และจะมีการทดสอบการใช้ระบบในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.)

        ค่าลงทะเบียน : 800 บาท (รวมเอกสารประกอบการอบรม ทางผู้จัดจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์) สมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565)


>>> 2 หลักสูตร หัวข้อ "Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับคนบัญชี  และการบัญชีบริหาร: การจัดทำงบประมาณ"
       
           - หัวข้อ "Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับคนบัญชี
             วิทยากรโดย : คุณสุภาวดี  รัตนสังข์ (จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2)
 
          - หัวข้อ "การบัญชีบริหาร: การจัดทำงบประมาณ"
            วิทยากรโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  บางโชคดี

           วันจัดอบรม : วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.45 – 17.30 น.

        รูปแบบการจัดอบรม : อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom (ทั้งนี้แจ้งรหัสการเข้าระบบ Zoom อีกครั้ง และจะมีการทดสอบการใช้ระบบในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.)

        ค่าลงทะเบียน : 800 บาท (รวมเอกสารประกอบการอบรม ทางผู้จัดจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์) สมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

***รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 250 คน***

## ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ https://bit.ly/3tGKu0G


Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ข้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้าชื่อ
Clear selection
ชื่อ *
นามสกุล *
เลขประจำตัวบัตรประชาชน *
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (เฉพาะผู้ที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ท่านเป็นผู้ทำบัญชีที่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือไม่
Clear selection
ท่านเป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือไม่?
Clear selection
ท่านทราบข้อมูลโครงการอบรมจากแหล่งใด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy