Request edit access
Enquête - Doe mee aan de grote Bewonersbevraging Woumen
Beste Woumenaar,

Tijdens de gemeenteraadszitting van 14 januari werd het College van burgemeester en schepenen van Diksmuide voorgesteld. Nu zijn jullie aan zet. Het bewonersplatform ‘De Blankaartklok’ van Woumen lanceert een eerste grote bewonersbevraging. Wij hebben wel een paar ideeën, maar omdat wij de spreekbuis willen zijn van alle Woumenaars vonden we het nodig om een kleine enquête samen te stellen over uiteen lopende onderwerpen met betrekking tot ons dorp.
We zouden het enorm appreciëren moest u wat tijd willen vrijmaken om deze in te vullen.
Het kan alleen uzelf en de Woumense bevolking ten goede komen.
Deze enquête is en blijft anoniem.
We hadden graag deze enquête terug ontvangen vóór 10 augustus 2019, zodat we voldoende tijd hebben voor het verwerken en analyseren van de gegevens.
De resultaten van deze enquête zullen voorgesteld worden op de algemene dorpsvergadering van … september 2019.
Veel succes!

Het bestuur van het Bewonersplatform ‘De Blankaartklok’ dankt u voor uw medewerking.
______________________________________________________________________________________
Helpdesk bertrand.vandeginste@diksmuide.be

Email address *
De middelen van de stad zijn beperkt. Stel, je bent burgemeester van Diksmuide. Welke projecten zijn volgens jou belangrijk?
Wat volgens jou het BELANGRIJKSTE project is geef je NUMMER 5, het MINST BELANGRIJKE project NUMMER 1.
Meer inspraak van de burger in het bestuur van de stad
Meer middelen voor vrijetijdsbeleving (jeugdwerking, sport en cultuur)
Betere en veilige voetpaden
Meer en comfortabele fietspaden
Extra middelen inzetten tegen armoede en vereenzaming
Investeren in veiligheid (politie, camera’s, …)
Netheid (sluikafval, (groen)onderhoud, vuilnisbakken, …)
Groene technologie (zonnepanelen, dimbare ledverlichting, …)
Verkeer, wegennet en mobiliteit te Woumen
Wat is volgens u het meest gevaarlijke verkeerspunt in Woumen?
Your answer
Voelt u zich onveilig als zwakke weggebruiker in het verkeer te Woumen?
Moet er meer politie in het straatbeeld aanwezig zijn te Woumen?
Vindt u onze wegen proper?
Vindt u dat er extra inspanningen moeten gedaan worden tegen het zwerfvuil?
Zo neen, Wat stelt u voor?
Your answer
In welke straten is volgens u het wegdek aan vernieuwing toe?
Your answer
In welke straten is volgens u het voetpad aan vernieuwing toe?
Your answer
In welke straten is volgens u het fietspad aan vernieuwing toe?
Your answer
In welke straten zijn er volgens u dringend fietspaden nodig?
Your answer
Is er nood aan een afgescheiden voetpad / wandelpad van de dorpskern naar het domein ‘De Blankaart (in de berm naast fietspad - ook goed voor Blankaartwandelpad)?
Moet er volgens u meer groen en bloemen in de straten aanwezig zijn?
Zo ja, in welke straten?
Your answer
Meer controles over te hoge snelheid in o.a. Kerkhofstraat, St. Pietersstraat, Jonkershovestraat…
Openbare plaatsen en diensten
Is voldoende openbaar vervoer?
Zo neen, uw suggesties?
Your answer
Zijn er voldoende assistentiewoningen/ seniorenflats?
Zo neen, uw suggesties?
Your answer
Zijn er problemen met buitenschoolse opvang?
Zo ja, welke? Uw suggesties?
Your answer
Vindt u dat er in Woumen meer moet gedaan worden voor de jeugd?
Zo ja, wat stelt u voor?
Your answer
Wat kan het stadbestuur nog meer doen voor de senioren (bv. poetsdienst, middagmaal, ... )?
Your answer
Zijn er voldoende rustpunten (zitbanken)?
Zo neen, welke? Waar?
Your answer
Vindt u dat u voldoende geïnformeerd wordt over beleidsvoorstellen met betrekking tot Woumen?
Is er nood aan gratis nutsvoorzieningen voor woningen die verder gelegen zijn van de openbare weg (gas-, water-, internetvoorziening….?
Zo ja, welke en waar?
Your answer
Vindt u dat Woumen moet gepromoot worden als Blankaartdorp - mooie kerk - ruiterpaden, fietspaden en wandelpaden in de Broeken…?
Zo ja, hoe? wat stelt u voor?
Your answer
Verwacht u meer steun voor de landbouw van het stadsbestuur?
Zo ja, wat stelt u voor?
Your answer
Verwacht u meer steun voor de ambachtelijke economie van het stadsbestuur?
Zo ja, wat stelt u voor?
Your answer
Is volgens u nood aan woongelegenheid o.a. bouwgrond, vrije bouw zonder bouwmaatschappij , sociale woningen...?
Zo ja, uw suggesties?
Your answer
Zou u bereid zijn om mee te werken aan een project voor energiebesparing?
Is er volgens u in Woumen een drugprobleem?
Zijn er specifieke vragen i.v.m. het nieuwe OC ‘t Woumenhof?
Zo ja, welke?
Your answer
Bent u voor het multifunctioneel ( nevenbestemmingen) van de Sint Adreaskerk. Het kerkgebouw kan in dit geval occasioneel, buiten de uren van de religieuze activiteiten, voor andere doeleinden of door andere instanties gebruikt worden?
Zijn de subsidie aan de verenigingen voldoende en evenredig?
Zo neen, uw suggesties?
Your answer
Zou u de gemeenteraad via livestream of in uitgesteld relais willen volgen?
Is het onthaal van de nieuwe bewoners voldoende?
Zo neen, uw suggesties?
Your answer
Elke buurt is anders. Wat is volgens u het belangrijkste dat moet gebeuren in uw buurt? Beschrijf hieronder bondig je voorstel.
Your answer
Gegevens (deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van deze bevraging)
In welke straat woon je? (Zo kunnen we je voorstel voor jouw buurt of deelgemeente beter situeren)
Your answer
Geslacht?
Wat is jouw geboortejaar?
MM
/
DD
/
YYYY
Het bestuur van het Bewonersplatform ‘De Blankaartklok’ dankt u voor uw medewerking.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service